« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - VV-rozhodnutí o umístění stavby v ulici Za Drahou, kabel NN, 3 O.M 1030040433

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

E.ON (ADITIS)-ÚR-Bystřice p.H., Za Drahou, kabel NN, 3 O.M
Masarykovo nám.137 tel.: + 420 573 501 911 http://www.bystriceph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem fax: + 420 573 501 968 e-mail:posta@mubph.cz
<br> *MBPHX00J2V6U*
MBPHX00J2V6U
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
<br>
<br>
SP.ZN.: SÚ/380/2019/Ko-4/ÚR-371
Č.J.: MUBPH 18904/2019
<br> OPR.ÚŘ.OSOBA: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXXX
<br> TEL.: XXX XXX XXX
E-MAIL: korycanek@mubph.cz
<br> DATUM: 12.08.2019
<br>
E.ON Distribuce,a.s <.>,IČO 28085400,F.A.Gerstnera 2151,370 01 České Budějovice
<br> ÚZ EMNÍ RO Z HO DNUTÍ
<br> Dne 07.06.2019 podala společnost E.ON Distribuce,a.s <.>,IČO 28085400,F.A.Gerstnera 2151 <,>
370 01 České Budějovice prostřednictvím zplnomocněného zástupce,jímž je společnost
ADITIS s.r.o <.>,IČO 26290821,Rokytova 2667,615 00 Brno o vydání územního rozhodnutí o
umístění stavby: „Bystřice p.H <.>,Za Drahou,kabel NN,3 O.M.1030040433“ na pozemcích:
parc.č.1170/2 (ostatní plocha),parc.č.2853/1 (ostatní plocha),parc.č.2853/9 (ostatní
plocha),parc.č.2906/8 (ostatní plocha),parc.č.1151/2 (zahrada),parc.č.1144/2 (ovocný
sad),parc.č.1142/1 (orná půda),parc.č.1140/2 (zahrada),parc.č.1136/3 (zahrada),parc <.>
č.1120/2 (ostatní plocha),parc.č.1119/4 (zahrada),parc.č.1118/1 (orná půda),parc.č <.>
1154/9 (zahrada),parc.č.2853/37 (ostatní plocha),parc.č.1128/2 (zahrada),parc.č.1162
(orná půda),parc.č.1138/3 (zahrada),parc.č.1160 (trvalý travní porost),vše v k.ú <.>
Bystřice pod Hostýnem.Uvedeným dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Městský úřad Bystřice pod Hostýnem,odbor ÚP a SŘ,jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),v platném znění (dále jen "stavební zákon"),posoudil návrh podle § 76 a dále podle §
79 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a provedeného řízení vydává podle § 92
odstavec 1 stavebního zákona a podle vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního řízení,veřejnopráv...
E.ON (ADITIS)-VV k ÚR-Bystřice p.H., Za Drahou, kabel NN, 3 O.M
Masarykovo nám.137 tel.: + 420 573 501 911 http://www.bystriceph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem fax: + 420 573 501 968 e-mail:posta@mubph.cz
<br> *MBPHX00J2W27*
MBPHX00J2W27
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
<br>
<br>
SP.ZN.: SÚ/380/2019/Ko-5/VV/ÚR
Č.J.: MUBPH 18928/2019
<br> OPR.ÚŘ.OSOBA: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXXX
<br> TEL.: XXX XXX XXX
E-MAIL: korycanek@mubph.cz
<br> DATUM: 12.08.2019
<br>
<br> E.ON Distribuce,a.s <.>,IČO 28085400,F.A.Gerstnera 2151,370 01 České Budějovice
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Dne 07.06.2019 podala společnost E.ON Distribuce,a.s <.>,IČO 28085400,F.A.Gerstnera 2151 <,>
370 01 České Budějovice prostřednictvím zplnomocněného zástupce,jímž je společnost
ADITIS s.r.o <.>,IČO 26290821,Rokytova 2667,615 00 Brno o vydání územního rozhodnutí o
umístění stavby: „Bystřice p.H <.>,Za Drahou,kabel NN,3 O.M.1030040433“ na pozemcích:
parc.č.1170/2 (ostatní plocha),parc.č.2853/1 (ostatní plocha),parc.č.2853/9 (ostatní
plocha),parc.č.2906/8 (ostatní plocha),parc.č.1151/2 (zahrada),parc.č.1144/2 (ovocný
sad),parc.č.1142/1 (orná půda),parc.č.1140/2 (zahrada),parc.č.1136/3 (zahrada),parc <.>
č.1120/2 (ostatní plocha),parc.č.1119/4 (zahrada),parc.č.1118/1 (orná půda),parc.č <.>
1154/9 (zahrada),parc.č.2853/37 (ostatní plocha),parc.č.1128/2 (zahrada),parc.č.1162
(orná půda),parc.č.1138/3 (zahrada),parc.č.1160 (trvalý travní porost),vše v k.ú <.>
Bystřice pod Hostýnem.Městský úřad Bystřice pod Hostýnem,Odbor ÚP a SŘ jako stavební
úřad příslušný podle ustanovení § 13 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění (dále jen "stavební zákon") v souladu s ust.§
20 odst.1 stavebního zákona a v souladu s ust.§ 25 zákona č.500/2004 Sb.(správní řád)
doručuje územní rozhodnutí o umístění stavby (přípis sp.zn.: SÚ/380/2019-Ko-4/ÚR-371) výše
uvedeným účastníkům řízení
<br>
v e ř e j n o u v y h l á š k o u <.>
<br> Toto rozhodnutí musí být,v souladu s us...

Načteno

edesky.cz/d/3190887

Meta

Územní plánování   Pronájem   Doručení veřejnou vyhláškou   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Stavební informace   Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz