« Najít podobné dokumenty

Město Vysoké Mýto - Stavební úpravy Vysoké Mýto č. kat. st. 1837/5 (bývalá kotelna na bydlení)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Vysoké Mýto.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-22338.pdf830.96 KB
Městský úřad Vysoké Mýto
odbor stavebního úřadu a územního plánování,B.Smetany 92,Vysoké Mýto-Město <,>
<br> PSČ 566 01
<br>
spis.zn.:
č.j.:
spis.znak
<br> MUVM/22338/2019
MUVM/28605/2019
328.3
<br> Vysoké Mýto,dne 14.8.2019
<br> vyřizuje: Vobejdová
tel: 465 466 165
<br>
XXXX XXXXX
Jiráskova č.p.XXX
XXX XX Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí
<br> XXXXX XXXXXXXX
Jiráskova č.p.XXX
XXX XX Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br> SPOLEČNÉ POVOLENÍ
<br>
Výroková část:
<br> Odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto,jako stavební
úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c/ zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve
společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o
stavebního zákona žádost o vydání společného povolení,kterou dne 19.6.2019 podali
<br> XXXX XXXXX,nar.X.X.XXXX,Jiráskova č.p.318,566 01 Vysoké Mýto-Litomyšlské
Předměstí <,>
XXXXX XXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Jiráskova č.p.318,566 01 Vysoké Mýto-Litomyšlské
Předměstí
<br> (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Podle § 94p odst.1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější
úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r
<br> na stavbu:
<br> Stavební úpravy Vysoké Mýto č.kat.st.1837/5
Vysoké Mýto,Pražské Předměstí,ulice Školní,Mládežnická
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.1837/5 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním
území Vysoké Mýto <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
Jedná se o stavební úpravy přízemní kotelny pro panelový dům za účelem vzniku
dvoupodlažního bytu,garáže a nástavbu zastřešené terasy <.>
<br>
<br> Č.j.MUVM/28605/2019 str.2
<br>
Stávající objekt je jednopodlažní,půdorysně dva obdélníky,vyšší část o rozměrech 13,63 x
18,69 m a na jižní straně druhá část o rozměru 2,99 x 13,19...

Načteno

edesky.cz/d/3190836

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Vysoké Mýto      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz