« Najít podobné dokumenty

Město Brno - EX 751/18-40 Předvolání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

180075140.pdf
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO - MĚSTO
JUDr.XXXXX XXXXX,soudní exekutor
Minská XX,XXX XX Brno <,>
tel./fax.545 215 006,545 215 007,545 215 008,545 216 774,545 243 330
www.exekutorurban.cz,e-mail: urad@exekutorurban.cz
<br> č.j.97EX 751/18-40
ev.č.opr.: 4445473853
<br> č.j.ex.soudu: 103 EXE 683/2018-18
U s n e s e n í
<br> JUDr.XXXXX XXXXX,soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno – město,Minská 54,616 00 Brno <,>
pověřený provedením exekuce na základě pověření Městského soudu v Brně,exekuční oddělení ze dne
02.05.2018 č.j.103 EXE 683/2018-18,podle pravomocného a vykonatelného rozsudku Městského soudu v Brně
č.j.46 C 253/2016-44 ze dne 08.08.2017,k uspokojení pohledávky
oprávněného:
1/ Česká spořitelna,a.s <.>,IČ: 45244782,sídlem Olbrachtova 1929/62,Praha 4 - Modřany,PSČ: 140 00,práv <.>
zast.JUDr.XXXXX XXXXX,advokát,se sídlem AK XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX/X,Praha,PSČ: XXX XX <,>
proti povinnému:
1/ XXXX XXXXX,datum narození XX.XX.XXXX,bytem Husova 165/5,Brno,PSČ: 602 00 <,>
ve výši 48.549,36 Kč s příslušenstvím,rozhodl
<br>
t a k t o :
<br> I.Dražební jednání nařízené usnesením čj.97EX 751/18 – 35 ze dne 17.6.2019,se ve vztahu
<br> k nemovitostem povinného:
<br> odročuje na nový termín,a to v úterý dne 17.9.2019 v 13:00 hod <.>
<br> II.Dražební jednání proběhne prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
<br> http://drazby.exekutorurban.cz.V případě,že dražitelé neučiní ani nejnižší podání,bude elektronické
<br> dražební jednání ukončeno dne 17.9.2019 v 13:30 hod <.>
<br> O d ů v o d n ě n í :
<br> Usnesením č.j.97 EX 751/18 – 35 ze dne 17.6.2019 bylo nařízeno 1.elektronické dražební jednání
s termínem konání dne 13.8.2019,kdy předmětem elektronické dražby je nemovitá věc povinného uvedená ve
výroku tohoto usnesení.Kontrolou spisu bylo zjištěno,že dražební vyhláška nebyla řádně doručena všem
účastníkům řízení,resp.nebyla doručena vlastníku stavby,která se nachází na draženém pozemku povinného,a
který je tak účastníkem řízení o elektronické dražbě nemovitých věcí z...

Načteno

edesky.cz/d/3190666

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz