« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Dražební vyhláška - Weiz-Aga s.r.o. v ČEZ Prodej, a.s.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile0-15657926560phpfoutis.pdf
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK,JUDr.XXXX XXXXXXX,soudní exekutor
Otakara Březiny XXX/X,XXX XX Jeseník; tel: 584 411 112,581 112 200; IČ: 03372537
DIČ: CZ6608111400; e-mail: info@exekutor-jesenik.cz,www.exekutor-jesenik.cz,ID DS pc9n3t6
<br> č.j.197 EX 18505/15-130
zn.opr.14-025006
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXXXX,Exekutorský úřad Jeseník,se sídlem Otakara Březiny XXX/X <,>
790 01 Jeseník,pověřený k provedení exekuce na základě pověření k provedení exekuce,vydaného
Okresním soudem v Teplicích dne 11.11.2015 č.j.46 EXE 3864/2015,podle vykonatelného rozsudku
Okresního soudu v Teplicích č.j.41 C 100/2015-59 ze dne 24.08.2015 <,>
<br> proti povinnému: Weiz-Aga s.r.o <.>,se sídlem 28.října 918/31,Teplice,IČ: 01391267,zastoupen
Victoria Immobilen s.r.o <.>,bytem Letenské náměstí 157/4,170 00 Praha 7 -
Bubeneč,PSČ: 170 00,IČ: 01553721
<br> na návrh oprávněného: ČEZ Prodej,a.s <.>,se sídlem Duhová 425/1,Praha 4 - Michle,IČ: 27232433,práv <.>
zast.advokátem JUDr.XXXXXX XXXXXXXX,advokát,se sídlem Vlastina XXX/XX <,>
Plzeň,PSČ: 323 00,IČ: 12844012
<br> k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému pohledávku ve výši 310.005,- Kč s příslušenstvím a
k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a povinnosti povinného
uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce,r o z h o d l
<br> t a k t o :
<br> Dražební jednání nařízené usnesením č.j.: 197 EX 18505/15-76 ze dne 18.06.2019,které by se mělo
konat dne 07.08.2019 prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-
exekutori.cz,jehož předmětem měly být nemovité věci povinného:
<br> - ve vlastnictví povinného: Weiz-Aga s.r.o <.>
<br> se z důvodu uhrazení vymáhané pohledávky včetně nákladů exekuce
<br> n e k o n á <.>
<br>
<br> Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb,který je platný i bez těchto náležitostí.Dle ust.§ 17b stavovského předpisu Exekutorské ko...

Načteno

edesky.cz/d/3190495

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz