« Najít podobné dokumenty

Městys Vojnův Městec - Řád veřejného pohřebiště

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Vojnův Městec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Městys Vojnův Městec jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 516 odst.1 zák.č.256/2001 Sb <.>,o pohřebnictví a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o pohřebnictví)
<br> Vydává v souladu s ustanovením š 19 citovaného zákona Rád veřejného pohřebiště
<br> 1.Rada městyse Vojnův Městec ve smyslu ěV102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění pozděj ších předpisů schválila tento Rád veřejného pohřebiště městyse Vojnův Městec <.>
<br> 2.Řád veřejného pohřebiště Vojnův Městec vydává po předchozím souhlasu kraj ského úřadu Kraje Vysočina ze dne 6.8.2019 vydaného pod č.j.: KUJI 61228/2019
<br> Clánek 1 Uvodní ustanovení
<br> 1.Provozování pohřebiště je nedílnou součástí veřejné infrastruktury a službou ve veřejném zájmu V samostatné působnosti obce <.>
<br> 2.Provozovatelem i správcem pohřebiště je Městys Vojnův Městec,IČ: 00295761,Vojnův Městec 27,591 01 Žďár nad Sázavou,tel.566 659 327,zastoupený starostou obce <.>
<br> Článek 2 Působnost řádu pohřebiště
<br> 1.Vysvětlení zkratek a pojmů:
<br> a) Řád — Řád veřejného pohřebiště
<br> b) Provozovatel pohřebiště — vykonává provozování veřejného pohřebiště zejména ve smyslu š 16 odst.1 zákona o pohřebnictví <.>
<br> c) Správce pohřebiště — vykonává provozování veřejného pohřebiště ve smyslu 5 18 odst.2 zákona o pohřebnictví <.>
<br> 2.Vymezení často používaných pojmů
<br> a) Hrobka — nemovitá Věc,která vznikla stavební nebo montážní technologií bez zřetele na její stavebně technické provedení,použité stavební výrobky,materiály a konstrukce,na účel využití a dobu trvání <.>
<br> b) Hrobove' zařízení — např.pomník,náhrobek,rám,krycí deska,stéla nebo jiná ozdoba hrobu,které mohou být bez znehodnocení od hrobového místa odděleny (zpravidla movitá Věc) <.>
<br> 3.Ustanovení tohoto Řádu se vztahují na veřejné pohřebiště ve Vojnově Městci,parcelní číslo 1254,katastrální území Vojnův Městec,jehož součástí jsou:
<br> I.místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů
<br> II.místa pro ukládání...

Načteno

edesky.cz/d/3190032


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Vojnův Městec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz