« Najít podobné dokumenty

Město Kašperské Hory - Oznámení o záměru prodat nemovitost v k. ú. Kašperské Hory (p.p.č. 2305)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kašperské Hory.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pdfoznameni-zameru-104.pdf
OZNÁMENÍ
<br> Město Kašperské Hory zveřejňuje podle 5 39,odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) v platném znění <,>
<br> záměr prodat
<br> v katastrálním území: Kašperské Hory
<br> Výměra v m2:
<br> |pozemkovou parcelu číslo: \Druh pozemku:
<br> |_ 2305 :ostatní plocha,jiná plocha 66
<br> Nemovitost je zapsána na listu vlastnictví číslo 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,Katastrálního pracoviště Klatovy <.>
<br> Podmínky prodeje: - minimální výše kupní ceny — 150,- Kč/m2 + DPH v platné výši,- ve prospěch prodávajícího bude zřízeno předkupní právo po dobu 10 let <,>
<br> - veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující,tj.náklady na správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí
<br> — rozhodnutí o výběru osoby kupujícího náleží výhradně zastupitelstvu města <,>
<br> — zájemce podá písemnou nabídku kupní ceny vzalepené obálce s názvem: „Parcela č.2305 — Kašperské Hory — Neotvírat“,a to tak,aby byla doručena do podatelny Městského úřadu Kašperské Hory do 18.9.2019 do 12:00 hodin <,>
<br> - zalepené obálky se budou otevírat na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Kašperské Hory 19.9.2019 <,>
<br> - kupní XXXX XXXX hrazena na účet Města Kašperské Hory před uzavřením kupní smlouvy <,>
<br> - v případě,že by vybraný kupující nezaplatil kupní cenu,nemovitost bude prodána zájemci,který byl Zastupitelstvem města Kašperské Hory určen jako další v pořadí <.>
<br> Tento záměr byl schválen Radou města Kašperské Hory na jejím jednání dne 24.7.2019 <.>
<br> mimo KASPEnsn »le SPRÁVA umu ' m.lt: 341 !: '-——_ __ Ing.Pavlína Šimáčkova? pozemková držba tel.376 503 417
<br> Vyvěšeno dne: 14.8.2019 na dobu 15 dnů dle zákona č.128/2000 Sb.Sejmuto dne:
<br> Příloha: snímek katastrální mapy k.ú.Kašperské Hory
<br> laú.Košperské Hory
<br> 2750/23 3 $ i? 2500 W ] 759 *740 || Q 753/4 757 2750
<br> 505
<br> 11300

Načteno

edesky.cz/d/3190027

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kašperské Hory      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz