« Najít podobné dokumenty

Město Kašperské Hory - Oznámení o záměru prodat nemovitost v k. ú. Kašperské Hory (část p.p.č. 2317, část p.p.č.1534/2)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kašperské Hory.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pdfoznameni-zameru-103.pdf
OZNÁMENÍ
<br> Město Kašperské Hory zveřejňuje podle 5 39,odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) v platném znění <,>
<br> záměr prodat
<br> v katastrálním území: Kašperské Hory
<br> |pozemkovouíařcelu číslo: Druh pozemku: část 2317 ostatní plocha,jiná plocha část 1534/2 ostatní plocha,manipulační plocha
<br> o celkové výměře cca 190 m2 Nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,Katastrálního pracoviště Klatovy <.>
<br> Podmínky prodeje: - minimální výše kupní ceny — 170,- Kč/m2 + DPH v platné výši <,>
<br> - veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující,tj.náklady na správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí,náklady na vyhotovení geometrického plánu a daň z nabytí nemovitých věcí
<br> - rozhodnutí o výběru osoby kupujícího náleží výhradně zastupitelstvu města <,>
<br> - zájemce podá písemnou nabídku kupní ceny v zalepené obálce s názvem: „Parcela č.2317 (část),par.č.1543/2 (část) — Kašperské Hory — Neotvírat“,a to tak,aby byla doručena do podatelny Městského úřadu Kašperské Hory do 18.9.2019 do 12:00 hodin <,>
<br> - zalepené obálky se budou otevírat na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Kašperské Hory 19.9.2019 <,>
<br> - kupní XXXX XXXX hrazena na účet Města Kašperské Hory před uzavřením kupní smlouvy <,>
<br> - v případě,že by vybraný kupující nezaplatil kupní cenu,nemovitost bude prodána zájemci,který byl Zastupitelstvem města Kašperské Hory určen jako další v pořadí <.>
<br> Tento záměr b | schválen Radou města Kaš erské Ho na 'e'ím 'ednání dne 4.V p ry ] ] JMÉSTO KAŠERŠKŠOÉÉIY
<br> SPRÁVA umu; „
<br> ' 92 "1 ll H Ing.Pavlínšgimáčková f pozemková držba ); tel.376 503 417 X
<br> |_ <.>
<br> Vyvěšeno dne: 14.8.2019 na dobu 15 dnů dle zákona č.128/2000 Sb.Sejmuto dne:
<br> Příloha: snímek katastrální mapy k.ú.Kašperské Hory
<br> k.ú.Kašperské Hory
<br> 2756M25
<br> DMO/34 2750/Š„
<br> 2577 2378 _,7554Á8 III 7534Á2 7554/9
<br> 2365
<br> 12500

Načteno

edesky.cz/d/3190026

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kašperské Hory      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz