« Najít podobné dokumenty

Město Oloví - Výzva k podání nabídek- rekonstrukce chodníku na sídliště Hory (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Oloví.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k podání nabídek- rekonstrukce chodníku na sídliště Hory.pdf [0,23 MB]
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ PODMÍNKY
<br> Zadavatel: Město Oloví Hory 42 357 O7 Oloví IČ: 00259535 zastoupená panem starostou Jiřím Mikulášem
<br> Oznamuje svůj úmysl zadat zakázku na zhotovitele akce:
<br> „Rekonstrukce chodníku na sídliště Hwy “
<br> Přičemž se nejedná o zadávací řízení dle zákona č.136/2016 Sb.V platném znění,ale o tzv.průzkum trhu <.>
<br> Organizací výběrového řízení pověřil zadavatel p.XXXXX XXXXX,adresa Dušínova XXXX/X,XXX XX Plzeň <.>
<br> 1/ Předmět veřeiné zakázky ie blíže vymezen následovně:
<br> Předmětem zakázky je provedení oprav komunikací v Oloví — dle výkazu výměr zpracovaný Radkem Ježkem <.>
<br> Do předmětu plnění dále patří zejména:
<br> vedení stavebního deníku <,>
<br> — účast na kontrolních dnech stavby <,>
<br> - zřízení a odstranění objektů zařízení staveniště <,>
<br> — přechodné dopravní značení <,>
<br> - zjištění a ochrana inženýrských sítí vč.případného vytyčení <,>
<br> - uvedení stavbou dotčených XXXXX do původního,nebo navrženého stavu <,>
<br> - průběžný úklid staveniště <,>
<br> - opětovné převzetí stavbou dotčených sítí <.>
<br> - k předání díla zhotovitel dodá: — atesty,certifikáty na použité materiály,- doklad o uvedení stavbou dotčených pozemků do
<br> původního stavu <.>
<br> Předpokládané náklady díla:
<br> „Rekonstrukce chodníku na sídliště Hary“ do 1 100 000,-Kč bez DPH
<br> 2! Doba a místo plnění:
<br> Předpokládaný termín realizace stavby je 09-10/2019 — zadavatel předpokládá,že doba samotné realizace nepřesáhne 7 týdnů.Místem plnění: Město Oloví.— viz zakázky <.>
<br> 3! Způsob hodnocení nabídek:
<br> Nabídky budou hodnoceny podie ekonomické výhodnosti nabídky,jediným hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny <.>
<br> 4/ Prokázání kvaiifikačních a profesních předpokladů doložením:
<br> — kopie dokladu o oprávněni k podnikání — výpis z obch.rejstříku,ŽL,autorizační osvědčení pro pozemní stavby nebo dopravní stavby — stačí kopie.Minimálně 2 referenční stavby podobného rozsahu za poslední 3 roky ...
Kopie - ROZ190020 -Rekonstrukce chodníku na sídliště Hory- slepý rozpočet.xlsx [0,06 MB]
Rekapitulace stavby 2012 List obsahuje: 1) Souhrnný list stavby 2) Rekapitulace objektů 2.0 False False optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku >> skryté sloupce << 0,01 21 0,01 15 SOUHRNNÝ LIST STAVBY v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v 0,001 Kód: ROZ190020 0,01 Stavba: Rekonstrukce chodníku na sídliště Hory 0,01 JKSO: CC-CZ: 0,01 Místo: Oloví Datum: 8/3/19 0,01 0,01 Objednatel: IČ: 0,01 DIČ: 0,01 0,01 Zhotovitel: IČ: 0,01 DIČ: 0,01 False Projektant: IČ: False DIČ: True 0,01 Zpracovatel: IČ: 0,01 DIČ: Poznámka: Náklady z rozpočtů 0.00 Ostatní náklady ze souhrnného listu 0.00 XXXX XXX DPH X.XX DPH základní XX.XX% ze 0.00 0.00 snížená 15.00% ze 0.00 0.00 zákl.přenesená 21.00% ze 0.00 0.00 sníž.přenesená 15.00% ze 0.00 0.00 nulová 0.00% ze 0.00 0.00 XXXX s DPH v CZK X.XX Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Zhotovitel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY Kód: ROZ190020 Stavba: Rekonstrukce chodníku na sídliště Hory Místo: Oloví Datum: 03.08.2019 Objednatel: Projektant: Informatívní údaje z listů zakázek Zhotovitel: Zpracovatel: Kód Objekt XXXX XXX DPH [CZK] XXXX s DPH [CZK] z toho Ostat.náklady [CZK] DPH [CZK] Normohodiny [h] DPH základní [CZK] DPH snížená [CZK] DPH základní přenesená [CZK] DPH snížená přenesená [CZK] Základna DPH základní Základna DPH snížená Základna DPH zákl.přenesená Základna DPH sníž.přenesená Základna DPH nulová 1) Náklady z rozpočtů 0.00 0.00 0.00 0.00 782.33883 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 0 IMPORT {ef25e10c-20dc-4412-b4b9-11f28fd2365a} {00000000-0000-0000-0000-000000000000} / ROZ190020 Výstavba chodníku 0.00 0.00 0.00 0.00 782.33883 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 ###NOINSERT### IMPORT {ef25e10c-20dc-4412-b4b9-11f28fd2365a} {00000000-0000-0000-0000-000000000000} 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0.00 0.00 Procent.zadání [% nákladů rozpočtu] Zařazení nákladů DPH DPH [CZK] ...

Načteno

edesky.cz/d/3190024

Meta

Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Oloví      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz