« Najít podobné dokumenty

Město Zákupy - Záměr města Zákupy č. 11/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zákupy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 3
Příloha č. 2
Příloha č.2 — Záměr progeíe části [cca 65 m2) pozemku 2.č.2631 v k.ú.Zákugv
<br> || || " 1555117 1555/15 15.9.9719 1555715 % || 1555121 (_ " 1555/15 || || || || 15115525 155557 5533 1555555 15557117 ] || 15115151 & nap Q““ 155-1 &? “ o.»— 1557715 5 15544 1; 1539 1533 ;;? o <.>
<br>,<.> 155411 “- 3 1535? named 1551 ' 1533714 a „gagů
<br> _ 1557717 Ej,-„WZ u.„3 155
<br> a a a a.35.57 155.171 a.a.15111 0.1551771 _ _ 1537715,: 1557715 1555 55271? 53243 ] 1553 15375 155711745 a.a D a.GL 1551.1575 fil?— a.Tí" 1557712 1537;.„„,1555 “- "3 1557/4 „ 'a 1555 U- 3/ 153% _T' 1557713 35,7; 55 CI.; 153775 G_,' — :|.153775 575 a.„„ a.(L 0- G 157:.<.> 5571 1537111 1537157 155 m _ “ 153213 9.- 1575 Gagarinova a.„55 (L e „m _ 15551
Příloha č. 1
Příloha č.1 — Záměr rode'e části cca 300 m2 ozemku u.č.484/1 v k._u.Veselí na! Plogč_nicí
<br> //
<br> 498/7 !,; Vesell,; 359 3532 “WU " '— —' ' ' ' 352/3
<br> o %s 20/ 30 40 50 rn
Záměr města Zákupy č. 11/2018
55 Město Zákupy,starosta Borská 5,47123 Zákupy
<br> vsouladu s š 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,pod č.j.MUZ/2108/2019 zveřejňuje
<br> z Á M Ě R MĚSTA ZÁKUPY č.11/2019:
<br> 1) Prodej pozemků
<br> - záměr města prodat část pozemku p.č.484/1 ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře cca 300 m2 V k.ú.Veselí nad Ploučnicí,dle zákresu (příloha č.l); pozemek
<br> ve vlastnictví Města Zákupy je zapsán na listu vlastnictví c.1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,Katastrální pracoviště Ceská Lípa
<br> - záměr města prodat část pozemku p.č.2631 ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře cca 65 m2 v k.ú.Zákupy (příloha č.2); pozemek ve vlastnictví Města Zákupy je zapsán na listu vlastnictví č.1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,Katastrální pracoviště Česká Lípa
<br> 2) Pacht pozemků
<br> - záměr města propachtovat pozemek p.č.622/3 orná půda o výměře 5007 m2 v k.ú.Brenná,na dobu neurčitou,za účelem sekání trávy (příloha č.3); pozemek ve vlastnictví Města Zákupy je zapsán na listu Vlastnictví č.1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,Katastrální pracoviště Česká Lípa
<br> Tento záměr byl schválen Radou města Zákupy na její 18.schůzi dne 12.8.2019,usnesením č.143/2019/RM Bod A) písm.a),b) a Bod B) <.>
<br> Občané se mohou vyjádřit a předložit své připomínky,žádosti,nabídky,v době 15 dnů od zveřejnění záměru na hospodářsko-správní odbor Městského úřadu Zákupy,Borská 5,47123 Zákupy,kancelář č.6,případně doplnit si informace na tel.č.487 857 171 <.>
<br> Vyvěšeno dne: 13.8.2019 Ing.XXXXX XXXX v.r.starosta města Sejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/3190023

Meta

Zveřejnění záměru   Zveřejnění záměru   Zveřejnění záměru   Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zákupy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz