« Najít podobné dokumenty

Město Velké Bílovice - Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Velké Bílovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost
“Wo/f
<br> Městský úřad Velké Bílovice,stavební úřad
<br> nám.Osvoboditelů 570,Velké Bílovice telefon: 519 367 1171,e-mail: su©ve1kebilovicecz
<br> Sp.zn: 142/2019 - 6/328/SOV Velké Bílovice,dne: 05.08.2019 Oprávněná úřední osoba: Bc.XXXXXXXXX XXXXX
<br> E—mail: vsovic©veXkebilovícecz Telefon: +XXX XXX XXX XXX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ o MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST
<br> Městský úřad Velké Bílovice,jako stavební úřad věcně příslušný dle % 13 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný dle © 1 1 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dálejen "správní řád"),oznamuje v souladu s ustanovením © 25 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění,osobě neznámého pobytu: Františce Króhsové,neznámé osobě: Marii Osičkové,č.p.27,Velké Bílovice 691 02,osobám,jimž se prokazatelně nedaří doručovat: Leopolda Plotnárkovi,poslední známá adresa Zehetnergasse 12,Wien,Rakousko a Anně Markytánové,poslední známá adresa Zehetnergasse 12,Wien,Rakousko a právním nástupcům po zemřelém: Antonínu Osičkovi,posledně bytem Velké Bílovice 691 02,č.p.45,kteří nejsou známi,že mají možnost převzít si územní rozhodnutí o změně využití území vydané dne 02.08.2019 pod sp.zn.: l42/2019-5/328/SOV v kanceláři stavebního úřadu č.31 v sídle Městského úřadu <,>
<br> nám.Osvoboditelů 570,Velké Bílovice.Úložní dobaje 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.Poslední den této lhůty se považuje za den doručení uložené písemnosti <.>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘA ( = STAVEBNÍ ÚŘAD D 9 „v ) 691 02 Velké Bílovice
<br> okr,BŘECLAV _2_ Son Hasalova
<br> referent pověřený vedením SU
<br> Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem
<br> str.1 — l42/2019—6/328/SOV
<br> umožňujícím dálkový přístup podle věty druhe 5 25 odst.2 správního řádu <.>
<br> ĚSTO _.olo “ el é BíI '.Datum vyvěšení: ! ! Ý ' 691 „?V'cí Datum se...

Načteno

edesky.cz/d/3190021

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování   Stavební informace   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Velké Bílovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz