« Najít podobné dokumenty

Město Velké Bílovice - Veřejná vyhláška - informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Velké Bílovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhlášky - informace o podaném návrhu VSS - SYNPRO
Gaya/a
<br> Městský úřad Velké Bílovice,stavební úřad
<br> nám.Osvoboditelů 570,Velké Bílovice telefon : 519 367 117,e-mail : su©velkebilovicecz
<br> Sp.zn: 184/2019 - 2/330/l—IAS Velké Bílovice,dne: 5.8.2019 Oprávněná úřední osoba: XXXX XXXXXXXX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> INFORMACE
<br> () PODANÉM NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
<br> Městský úřad Velké Bílovice,jako stavební úřad příslušný dle 5 13 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dálejen "stavební zákon") v souladu s ustanovením š 78a odst.3 a 5 116 odst.3 stavebního zákona <,>
<br> informuje <,>
<br> že žadatel,kterým je: „ SYNPRO,s.r.o.(ICO: 29228298),Hlavní 406,696 17 Dolní Bojanovice zástupce: STAVEBNI FIRMA PLUS s.r.o <.>,Měšťanská 3992/ 109,695 01 Hodonín 1
<br> podal dne 19.7.2019 návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby: novostavba XXXX s administrativou Velké Bílovice - servisní XXXX s administrativou,přípojka vody,kanalizace,el.energie a plynu,poldr,zpevněná plocha,oplocení na pozemku pozemková parcela parcelní číslo 12411553 v katastrálním území Velké Bílovice,která podle ustanovení 5 7821 odst.1 stavebního zákona nahrazuje územní rozhodnutí a podle ustanovení 5 116 odst.1 stavebního zákona nahrazuje stavební povolení <.>
<br> MĚSTSKY pRAD STAVEBNI URAD 691 02 Velké Bílovice okr.BRECLAV -1-
<br> Soňa,asalová v.r.Referent pověřený edením stavebního úřadu
<br> Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 8 dnů <.>
<br> Datum vyvěšení: E 5 08 2319 Datum sejmutí:
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>./.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.„"%MESTQ
<br> Podpis oprávněně dsoby,pothZůjkĚvaEěewce Podpis oprávněné osoby,potvrzující sejmutí Razítko: / 591 02 -3.Razítko:
<br> str.1 - 184/2019 - 2/330/HAS
<br> V elektronické podobě _ 5 08.2019 V elektronické podobě
<br> zveřejněno od:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> zveřejněno do:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>...

Načteno

edesky.cz/d/3190020

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Velké Bílovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz