« Najít podobné dokumenty

Město Lomnice nad Popelkou - Záměr pronájmu části pozemku p. p. č. 5926 v k. ú. Lomnice nad Popelkou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lomnice nad Popelkou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájmu části pozemku p. p. č. 5926 v k. ú. Lomnice nad Popelkou
Město Lomnice nad Popelkou odbor majetkmý
<br> ]lusmo náměstí 0.512 51 Lomnice nad Popelkou.tcl.481 629 1139.e-mail: majetek-Mj,mu—lomnicc.cz
<br> Zveřejnění záměru města Lomnice nad Popelkou
<br> Město Lomnice nad Popelkou zveřejňuje podle 5 39 odst.(1) zákona číslo 128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,záměr pronájmu části pozemku p.p.č.5926,v umístění přibližně dle situačního zákresu,() výměře 1 m2,a to na dobu neurčitou,svýpovědní lhůtou 6 měsíců,pro umístění příhradového stožáru () výšce 4 m,na němž bude instalováno a provozováno telekomunikační zařízení.Pozemek je zapsán na LV 10001 pro katastrální území a obec Lomnice nad Popelkou,u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,Katastrální pracoviště Semily <.>
<br> Bližší informace poskytne odbor majetkový Městského úřadu Lomnice nad Popelkou <.>
<br> Nabídky a případná vyjádření zasílejte na podatelnu Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou do 30.8.2019 <.>
<br> \ ř\\„t:\ _.“ 51\\ "mg;-% xxx \ \ ŘQŠÍx \\Řl\ _' “hatí-jia _ __ _ _ L,Mokřany Mgr.Josef Šimekiv.r.starosta Vyvěšeno dne: 14.8.2019 Elektronicky vyvěšeno dne: 14.8.2019 Sejmuto dne: Elektronicky sejmuto dne:
<br> Podpis oprávněné osoby zodpovědné za vyvěšení:

Načteno

edesky.cz/d/3190018

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lomnice nad Popelkou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz