« Najít podobné dokumenty

Město Týniště nad Orlicí - Oznámení o uložení písemnosti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Týniště nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o uložení písemnosti
m
<br> Městský úřad Týniště nad Orlicí,finanční odbor Mírové náměstí 90,517 21 Týniště nad Orlicí
<br> Č.j.: MÚTý/FINI294OI2019 JID: 5261/2019/MUTý
<br> Vyřizuje: Křišťáková Telefon: 494 337 353 Datum: 08.08.2019
<br> Adresát písemnosti:
<br> XXXXXX XXXX XXX.XXXX Mírové náměstí XX XXX XX Týniště nad Orlicí
<br> Oznámení o uložení písemnosti
<br> V souladu s ustanovením 5 44 odst.4 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,vam oznamujeme uložení této písemnosti:
<br> Č.j.: MÚTý/FIN/2938l2019,JlD 5258/2019íMÚTý
<br> Spravce daně vyzývá tímto podle 5 46 odst.2 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový rád“),adresáta písemnosti k převzetí doručovaně písemnosti <.>
<br> Písemnost je připravena k vyzvednutí na adrese Městský úřad Týniště nad Orlici,Mírové náměstí 90,517 21 Týniště nad Orlicí,pokladna,3.patro,č.dveří 405 <.>
<br> Písemnost je možné vyzvednout v době:
<br> Pondělí a Středa 7:30 —11'.30 12:30 — 16:30 Uterý a čtvrtek 7:30 —-11:30 12:30 — 14:30
<br> Poučení: Nevyzvedne-Ii si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů od jejího uložení,považuje se písemnost poslednim dnem této lhůty za doručenou,i když se adresát o uložení nedozvěděl (š 47 odst.2 daňového řadu).Odepře-li adresát písemnost přijmout,považuje se tato písemnost za doručenou dnem,kdy bylo její přijetí odepřeno (& 47 odst.3 daňového řádu) <.>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD Týniště nad Orlicí Mírové nóměslí 90
<br> 517 21 Týniště nad Orlici Jana Křisťákově 2
<br> referent finančního odboru XXXXX XXXXXXXX
<br> Vyvěšeno dne: 'XXX & MOC/(X Sejmutodne:
<br> Městský úřad Týniště n Orlicí,Mírové náměstí 90.517 21 Týniště nad Orlicí.IČ: 00275468,DIC: 0200275468,tel.494 337 353 internet: www.tyniste.cz,e-maií; mestsky.urad©tyniste.cz,datová schránka: y9wbaus strana 1 z 1

Načteno

edesky.cz/d/3190016

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Týniště nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz