« Najít podobné dokumenty

Město Týniště nad Orlicí - Oznámení o uložení písemnosti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Týniště nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

168 8 2019
46%?
<br> Městský úřad Týniště nad Orlicí,finanční odbor Mírové náměstí 90,517 21 Týniště nad Orlicí
<br> Č.j.: MÚTý/FIN1293GI2019 „no; 5254/20191MUTý
<br> Vyřizuje: Křiět'akova Telefon: 494 337 353 Datum: 08.08.2019
<br> Adresát písemnosti:
<br> XXXXXXX XXXXXX XXX.XXXX Mírové náměstí XX XXX XX Týniště nad Orlici
<br> Oznámení o uložení písemnosti
<br> V souladu s ustanovením 5 44 odst.4 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,Vám oznamujeme uložení této písemnosti:
<br> Č.j.: MůTý/Flufzssolzms,JlD 5247/20191MOTý; MuTy'fFllesszlzoi 9,JID 52491201 snu uTý; MUTý/FlN/2933/2019,JID 5251/2019íMUTý
<br> Spravce daně vyzývá timto podle 5 46 odst.2 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád"),adresáta písemnosti k převzetí doručovaně písemnosti <.>
<br> Písemnost je připravena k vyzvednutí na adrese Městský úřad Týniště nad Orlicí,Mírové náměstí 90,517 21 Týniště nad Orlicí,pokladna.3.patro,č.dveří 405 <.>
<br> Písemnost je možné vyzvednout v době:
<br> Pondělí a středa 7:30 — 11:30 12:30 — 16:30 Uterý & čtvrtek 7:30 — 11:30 12:30 — 14:30
<br> Poučenh
<br> Nevyzvedne-li si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů od jejího uložení,považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou,i když se adresát o uložení nedozvěděl (5 47 odst.2 daňového řadu).Odepře-li adresát písemnost příjmout,považuje se tato písemnost za doručenou dnem,kdy bylo její přijetí odepřeno (g 47 odst.3 daňového řádu) <.>
<br> MESTSKÝ ÚŘAD Týniště nad Orlicí Mírové náměstí 90
<br> 517 21 Týniště nad Orlicí Jana Křišt'áková 2
<br> referent finančního odboru Marta Berana,va
<br> Vyvěšenodne: Já „ZO/CŽ Sejmutodne:
<br> Městský úřad Týniště n Orlicí,Mírové náměstí 90,517 21 Týniště nad Orlicí.IČ: 00275468,DIČ: C200275468,tel.494 337 353 internet: www.tyntste.cz,e-mail: mestsky.urad©tyniste.cz,datová schránka; y9wbaus strana 1 z 1

Načteno

edesky.cz/d/3190015

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Týniště nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz