« Najít podobné dokumenty

Město Týniště nad Orlicí - Oznámení o uložení písemnosti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Týniště nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

166 8 2019
ÁGG
<br> Městský úřad Týniště nad Orlicí,finanční odbor Mírové náměstí 90,517 21 Týniště nad Orlicí
<br> Č.j.: MÚTý/FlN/2916/2019 „no: 5221120191MUTý
<br> Vyřizuje: Křišt'ákova Telefon: 494 337 353 Datum: 07.08.2019
<br> Adresát písemnosti:
<br> XXXXXXXX XXXXX XXX.XXXX Mírové náměstí XX XXX XX Týniště nad Orlicí
<br> Oznámení o uložení písemnosti
<br> V souladu s ustanovením š 44 odst.4 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,Vám oznamujeme uložení této písemnosti:
<br> Č.j.: MÚTý/FIN/2906í2019.JID 5207/2019/MÚTý; MÚTý/FlN/2907/2019.JID 5208/2019/M0Tý: MÚTý/FlN/2911/2019,JID 5215/20191MÚTý; MUTý/FIN/291412019.JíD 5219/2019íMÚTý
<br> Správce daně vyzývá tímto podle 5 46 odst.2 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“),adresáta písemnosti k převzetí doručovaně písemnosti <.>
<br> Písemnost je připravena k vyzvednutí na adrese Městský úřad Týniště nad Orlicí,Mírové náměstí 90.517 21 Týniště nad Orlici.pokladna,3.patro,č.dveří 405 <.>
<br> Písemnost je možné vyzvednout v době:
<br> Fjonděíi a středa 7:30 — 11:30 12:30 —16;30 Uterý a čtvrtek 7:30 — 11:30 12:30 - 14:30
<br> Poučení:
<br> Nevyzvedne-lí si adresát uloženou písemnost ve íhůtě 10 dnů od jejího uložení,považuje se písemnost posledním dnem této lhůty ze doručenou,i když se adresát o uložení nedozvěděl (š 47 odst.2 daňového řádu).Odepře-lí adresát písemnost přijmout,považuje se tato písemnost za doručenou dnem.kdy bylo její přijetí odepřeno (& 47 odst.3 daňového řadu) <.>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD Týniště nod Orlicí Mírové náměstí 90
<br> Jana Křišt'áková 517 21 Týniště nad Orlicí
<br> referent finančního odboru XXXXX XXXXXXXX
<br> Vyvěšeno dne: *? ď ' XXXX/X? Sejmuto dne:
<br> Městský úřad Týniště n Orlicí.Mírové náměstí 90.517 21 Týniště nad Orlicí: IČ: 00275458,DIČ: C200275468,tel.494 337 353 internet: www.tyniste.cz.e-mail: mestsky.urad©tyniste.cz.datová schránka: y9wbaus strana 1 z 1

Načteno

edesky.cz/d/3190013

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Týniště nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz