« Najít podobné dokumenty

Město Týniště nad Orlicí - Oznámení o uložení písemnosti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Týniště nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

165 8 2019
165!
<br> Městský úřad Týniště nad Orlicí,finanční odbor Mírové náměstí 90,517 21 Týniště nad Orlicí
<br> Č.j.: MUTý/FlN/2902/2019 JID: 52001201 9/MUTý
<br> Vyřizuje: Křišt'áková Telefon: 494 337 353 Datum: 06.08.2019
<br> Adresát písemnosti:
<br> XXXXX XXXXX XXX.XXXX Mírové náměstí XX XXX XX Týniště nad Orlici
<br> Oznámení o uložení písemnosti
<br> V souladu s ustanovením % 44 odst.4 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,Vám oznamujeme uložení této písemnosti:
<br> Č.j.: MÚTý/FlN/2901/2019,JID 5199/2019/MÚTý
<br> Spravce daně vyzývá timto podle 5 46 odst.2 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový pád"),adresáta písemnosti k převzetí doručovaně písemnosti <.>
<br> Písemnost je připravena k vyzvednutí na adrese Městský úřad Týniště nad Orlicí,Mírové náměstí 90,517 21 Týniště nad Orlicí,pokladna,3.patro,č.dveří 405 <.>
<br> Písemnost je možně vyzvednout v době:
<br> Pondělí a středa 7:30 —- 11:30 12:30 —16:30 Uterý a čtvrtek 7:30 — 11:30 12:30 — 14:30
<br> Poučení: Nevyzvedne-li si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů od jejího uloženi,považuje se písemnost poslednim dnem této lhůty za doručenou.i kdyz se adresát o uložení nedozvěděl (š 47 odst.2 daňového řádu).Odepře—Ií adresát písemnost přijmout,považuje se tato písemnost za doručenou dnem,kdy bylo její přijetí odepřeno (5 47 odst.3 daňového řádu).MĚSTSKÝ ÚŘAD Týnístě nad Orlici Irové náměstí 90.517 21 Týnlště nad Orlicí Jana Křišt'aková 2 referent finančního odboru
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> Vyvěšeno dne: X “XX „Ž O ]? Sejmuto dne:
<br> Městský úřad Týniště n Orlicí,Mírové náměstí 90.517 21 Týniště nad Orlicí,IČ: 00275458,DIČ: 0200275468,tel.494 337 353 internet: www.tyniste.cz.e-mail: mestsky.urad©tyniste.cz,datová schránka: y9wbaus strana 1 z 1

Načteno

edesky.cz/d/3190012

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Týniště nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz