« Najít podobné dokumenty

Město Týniště nad Orlicí - Oznámení o uložení písemnosti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Týniště nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o uložení písemnosti
„4698
<br> Městský úřad Týniště nad Orlicí,finanční odbor Mírové náměstí 90,517 21 Týniště nad Orlicí
<br> Č.j.: MUTý/Flezssgfzme JID: 5149/2019/MUTý
<br> Vyřizuje: Křišt'áková Telefon: 494 337 353 Datum: 01.08.2019
<br> Adresát písemnosti:
<br> Hladíková Aíena nar.1950 Mírové náměstí 90 517 21 Týniště nad Orlici
<br> Oznámení o uložení písemnosti
<br> V souladu s ustanovením & 44 odst.4 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,Vám oznamujeme uložení této písemnosti:
<br> Č.j.: MÚTý/FlN/286812019.JID 5148/2019/MÚTý
<br> Správce daně vyzývá tímto podle 5 46 odst.2 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řad").adresáta písemnosti k převzetí doručovaně písemnosti <.>
<br> Písemnost je připravena k vyzvednutí na adrese Městský úřad Týniště nad Orlici,Mírové náměstí 90,517 21 Týniště nad Orlicí,pokladna.3.patro,č.dveří 405 <.>
<br> Písemnost je možné vyzvednout v době:
<br> Ffondélí & středa 7:30 —- 11:30 12:30 -16:30 Uterý &! čtvrtek 7:30 -— 11:30 12:30 — 14:30
<br> Poučení: Nevyzvedne-íi si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů od jejího uložení,považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou,i když se adresát o uložení nedozvěděl (š 47 odst.2 daňového řadu).Odepře-íi adresát písemnost přijmout,považuje se tato písemnost za doručenou dnem,kdy bylo její přijetí odepřeno (š 47 odst.3 daňového řádu).„ M_ESTSKÝ ÚŘAD Týniště nad Orlicí Mírové náměstí 90 či? 21 Týníšěě nad Orlicí Jana Křišt'áková referent finančního odboru XXXXX XXXXXXXX
<br> Vyvěšeno dne: XX * do.)! O 74? Sejmuto dne:
<br> Městský úřad Týniště n Orlicí.Mírové náměstí 90.517 21 Týniště nad Orlicí,IČ: 00275468.DIČ: (200275468.tel.494 337 353 internet: www.tyniste.oz.e-maií: mestsky.urad©tyniste.cz,datová schránka: y9wbaus strana 1 z 1

Načteno

edesky.cz/d/3190009

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Týniště nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz