« Najít podobné dokumenty

Město Týniště nad Orlicí - Záměr města Týniště nad Orlicí - prodej částí pozemků v k.ú. Štěpánovsko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Týniště nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr města Týniště nad Orlicí - prodej částí pozemků v k.ú. Štěpánovsko
Město Týniště nad Orlicí
<br> zveřejňuje podle ustanovení Š 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecni zřízení),ve znění v platných předpisů <,>
<br>.!
<br> zaměr
<br> prodeje části pozemku par.č.443/5 a části pozemku par.č.484I1 o celkové výměře cca 208 m2 v k.ú.Štěpánovsko dle geometrického plánu,který je přílohou tohoto záměru.Prodávaný pozemek je označen par.č.443121 za cenu 150 Kčlm2 <.>
<br> Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem města Týniště nad Orlici na jeho zasedání dne 29.7.2019,usnesením č.5 <.>
<br> Ing.XXX XXXXXXX v.r <.>
<br> tajemník
<br> Vyvěšeno: C * Ai ' 020 Í? Bude sejmuto: 457- ď » 02qu Sejmuto:
<br> MESTSKY UŘAD Týniště nad Orlicí Mírové náměstí 90
<br> 517 21 Týnlšgě nad Orlici
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> ' práv?-"XXXXXXXXXXXXXo XNávratuXXXXXXX,Meggaíísgggmgvgyvosv „,<.> „ „ _ Dosavadní stav _ Nový stav „„ „__ "ELÍČLÍM.Výměraparcoly Dsirřipoz;lnku Označení Výměra pomaly [J,Uhpummjj,'rypslauby Zpús porovnáníse stavem evidence právníchvzlahu pozemku v_vh „ „ pozemku určení Díl přechází z pozemku Číslo listu WWW“ dll“ 07'135905 parečislem,_ Způsobvynřili parcrčíslcm ___ _ _ Způsunvy'užiti Způsob využili výměl __ garage-nen“ _ vlastnictvi ______ r__ „ _ dílu : —,— *! E ? katastru dřívější pol 111 i m,ha E m “a E 111 nemovitoslí evidencí „ : |.<.> r „ _ | | 4435 : 49i 03 [];—33% 44315.481 49 Eg,-A:,ígjgj—Ěe 0 XXXX XXXXX : XX: XX _ i : Mlíí%íl X XXXXX 10001.11 14 I :.<.> 484/1 10001 : i 94 b | I | ' _"— ***I—rý— 2 08 [ I I ! „___— if„ I | 461/6 1 : 70! 20 ——“;ja„j-„-—- 40115 1 : 701 20 %? 0 10001 _ : l,484/1 : 2: 43 ggg—EHLMÉ- 40411 : 1: 49 %„gg'ggcta 0 58:01 10001 :“ _1j 49 __ 43413 : : 35 zahrada 434/3 : : as zahrada 0 _70 : : 540 : z; 94 Tma—% 540 : 2! 94 122311524? 0 _ 75 E E —- 2:25:04 2:25:04,<,> | | 1 | ! I | | I 1 l |
<br> Zpřesnční geometrického & polohového určení pozemků podle 550 odsr.l písm,&) katastrálního zákona navržené v tomto geometrickém plánu lze'v katastru
<br> nemovitostí provéstjeu na základě souhlasnčho prohlášení...

Načteno

edesky.cz/d/3190007

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Týniště nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz