« Najít podobné dokumenty

Město Slavičín - Záměr na prodej části pozemku parc. č. 1418/4 v k.ú. Divnice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slavičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr na prodej části pozemku parc č 1418 4 v kú Divnice
Město Slavičín v souladu s ustanovením š 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích zveřejňuje záměr na prodej hmotné nemovité věci z majetku města Slavičín
<br> Předmět: Prodej části pozemku parc.č.1418/4 o výměře cca 90 m2 v katastrálním území Divnice <.>
<br> Usnesení: Rada města Slavičín č.29/0338/19
<br> \\ /,-
<br> \/
<br> Ošvobození 25,763 21 SLÁViCl “
<br> starosta Poučení: Záměr se zveřejňuje na dobu 15 dnů.Do uplynutí této lhůty mohou čané předkládat své námitky,žádosti a stanoviska k předmětnému prodeji,pronájmu,pachtu,výpůjčce či směně.Následně bude návrh projednán v orgánech města <.>
<br> správy majetku Městského úřadu Slavičín,tel.577004830,fax 577004802,e-mail: maietek©mesto-slavičin.cz,http:/lwww.mesto-slavicin.cz
<br> Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/3190006

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Slavičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz