« Najít podobné dokumenty

Město Slavičín - Záměr na směnu pozemků v k.ú. Nevšová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slavičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr na směnu pozemků v k ú Nevšová
Předmět:
<br> Usnesení:
<br> Město Slavičín v souladu s ustanovením š 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích zveřejňuje záměr na směnu hmotné nemovité věci z majetku města Slavičín
<br> Směna pozemků v katastrálním území Nevšové následovně: - pozemek parc.č.4573 o výměře 420 m2 - za pozemek parc.č.152/2 o výměře 272 m2
<br> Rada města Slavičín č.29/0336/19
<br> Poučení:
<br> Záměr se zveřejňuje na dobu 15 dnů.Do uplynutí této lhůty mohou občané předkládat své námitky,žádosti a stanoviska k předmětnému prodeji,pronájmu,pachtu,výpůjčce či směně.Následně bude návrh projednán v orgánech města <.>
<br>.vvl
<br> správy majetku Městského úřadu Slavičín,tel.577004830,fax 577004802,e-mail: ma'|etek©mesto-slavičín.cz,http:/lwwwmesto-slavicin.cz
<br> Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/3190004


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Slavičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz