« Najít podobné dokumenty

Město Slavičín - Výpis usnesení 28. schůze Rady města Slavičín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slavičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis usnesení 28. schůze Rady města Slavičín
město.„,Slavičín Rada mesta Slavrcm
<br> VÝPIS USNESENÍ
<br> 28.schůze Rady města Slavičín konané dne 06.08.2019
<br> Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.110/2019 Sb <.>,o zpracování osobních údajů <.>
<br> 1.Rozpočtová opatření Usnesení č.28/0319l19 '
<br> Rada města Slavičín
<br> schvaluje
<br> rozpočtové opatření č.23/2019lRMS — přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu ve výši 700 tis.Kč určené vítězným obcím v rámci soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2019“ a současně krytí provozních výdajů na podporu rodin a seniorů hrazených z této dotace ve stejné výši
<br> rozpočtové opatření č.24/2019lRMS - přijetí a poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu Domu dětí a mládeže Slavičín,příspěvková organizace,Osvobození 296,763 21 Slavičín,IČ 69652406,ve výši 567 tis.Kč na realizaci projektu prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu.primárnímu a sekundárnímu vzděláváni Operačního programu Výzkum,vývoj a vzdělávání <.>
<br> Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
<br> Anotace: Rozpočtová opatření jsou zveřejňována na internetových stránkách města na adrese:
<br> http:/lwww.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozgocet-mestalrozgocet-mesta.html
<br> 2.Rámcová smlouva o přijímání platebních karet Usnesení č.28/0320/19 |
<br> Rada města Slavičín
<br> schvaluje
<br> a) uzavření Dohody o ukončení smlouvy o přijímání platebních karet - platební terminály KB mezi městem Slavičín a Komerční bankou a.s <.>,Na Příkopě 33/969,114 07 Praha 1,IČ 45317054 a Cataps,s.r.o <.>,Lazarská 11/6,120 00 Praha 2,IČ 03633144
<br> b) uzavření rámcové smlouvy o přijímáni platebních karet mezi městem Slavičín a Cataps,s.r.o <.>,Lazarská 11/6,120 00 Praha 2,IČ 03633144 a Worldline SA/NV,Haachtsesteenweg 1442,1000 Brussels - Belgium,BE 0418.547.872
<br> Hlasováni: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
<br> Výpis usnesení RMS č.28,06.08.2019 1 I 5...

Načteno

edesky.cz/d/3190003

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Slavičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz