« Najít podobné dokumenty

Město Slavičín - Záměr na pronájem nemovitého majetku města Slavičín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slavičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr na pronájem nemovitého majetku města Slavičín
Město Slavičín v souladu s ustanovením & 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích zveřejňuje záměr na pronájem nemovitého majetku města Slavičín
<br> 1.Předmět pronájmu
<br> Pronájem nebytových prostor umístěných v I.nadzemním podlaží budovy čp.882.která je součástí pozemku parc.č.st.29/1 v katastrálním území Slavičín (označení místností a jejich výměry jsou převzaty z projektové dokumentace 2 8/2006) a sestávají z :
<br> výměra v m2 - místnosti č.215 7,45
<br> 2.Účel ná'mu
<br> - podnikání v oboru administrativní činnosti.poskytování služeb.drobné výroby,skladování materiálu a výrobků
<br> 3.Podmínlg nájmu - pronájem na dobu do 31.12.2020
<br> 4.Vše ná'emného - 500,- Kčlmzlrok
<br> U plátců DPH bude k nájemnému připočtena její zákonná výše <.>
<br> 5.Služby spojené s užíváním NP
<br> Úhrada za služby (vytápění,dodávka studené vody,el.energie,svoz odpadu.úklid společných prostor) bude placena paušální částkou ve výši 720,— Kčlmzlrok a pro nevytápěné prostory činí paušální platba 290,- Kčlmzlrok.K ceně bude připočtena zákonná výše DPH <.>
<br> Zájemci o pronájem mohou podávat své žádosti v sídle společnosti BTH Slavičín,Mladotické nábřeží 849,Slavičín,tel.577341041 Žádost musí obsahovat název firmy,IČ,DIČ.sídlo podnikání <,>
<br> telefonní kontakt,e-mailová adresa a účel využití nebytových prostor.m vSt "% \ |.I ' V/ '-- Slawcm
<br> Usnesení Rady města Slavrcln č.2810326119 ze dne 06.08.2019 mych—0%
<br>.;73/
<br> Záměr se zveřejňuje na dobu 15 dnů.Do uplynutí této lhůty mohou občané předkládat své námitky,žádostí,stanoviska kpředmětnému prodeji,pronájmu či směně.Následně bude návrh projednán v orgánech města <.>
<br> Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/3190002


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Slavičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz