« Najít podobné dokumenty

Město Slavičín - Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - místní úprava provozu na místních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slavičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - místní úprava provozu na místních komunikacích
MĚSTO ŠLWiČír—i „3752
<br> v ' ' v V ! Došlodne: - - - Š/ Mestsky urad Luhacowlce %ŽĚĚŽĚ/Sýl——' Odbor dopravy CJ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> \ nám.28- října 543,763 26 Luhačovice ' ' " "
<br> Spis.zn.: 2503/2019/261/Ro č.j.: MULU -16171/2019/26/FtoJ Luhačovice,dne 09.08.2019 Oprávněná úřední osoba: Ing.Josef Roman/tel.577 197 439
<br> Město Slavičín,Osvobození 25,763 21 Slavičín
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o návrhu opatření obecné povahy Místní úprava provozu na místních komunikacích
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice (dále jen "odbor dopravy"),příslušný podle 9 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"),na základě žádosti,kterou dne 08.07.2018
<br> podalo
<br> Město Slavičín,Osvobození 25,763 21 Slavičín,IČ: 00284459
<br> (dále jen „žadatel“),po písemném vyjádření dotčeného orgánu ze dne 23.05.2019 pod č.j.: KRPZ-59247- 1/ČJ-2018-150506,kterým je podle 9 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie ČR,Krajské
<br> ředitelství policie Zlínského kraje,Dopravní inspektorát Zlín (dále jen „Dl Zlín"),v souladu s ustanoveními 5 171 a 5 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád")
<br> a 5 77 odst.5 zákona o silničním provozu,oznamuje zahájení řízení o návrhu
<br> opatření obecné povahy
<br> za účelem stanovení místní úpravy provozu:
<br> na místní komunikaci: Nevšová
<br> v místě (úseku): Nevšová,74/c
<br> v obci (k.ú.): Nevšová
<br> zdůvodu: umístění dopravního značení na nově vybudovaném parkovišti
<br> v rámci stavby: „Nevšová střed,úprava místní komunikace,část II.“,zkvalitnění dopravní infrastruktury v obci
<br> v termínu: na dobu neurčitou v rozsahu umístění nových svislých a vodorovných dopravních značek: dle přílohy <.>
<br> V souladu s ustanovením 9 77 odst.5 zákona o silničním provozu b...

Načteno

edesky.cz/d/3190001

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Slavičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz