« Najít podobné dokumenty

Město Mikulov - Nález č. 17/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Mikulov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nález č. 17/2019
MĚSTO Mikulov
<br> Městská policie Náměstíl 692 20 Mikulov
<br> Č.j.: MP- 1979rf19 Vyřizuje: velitel 3 směny strž: XXXXX XXXXX Tel: XXX XXX XXX
<br> e-mail: policie©mikulovcz fax: XXX 444 858
<br> v Mikulově dne: 13.8.2019
<br> O_ZNÁMĚNÍ NALEZENÉ VĚCI
<br> Popis nalezené věci: Nález č.17 i 2019
<br> Stahovací popruhy a spony na nákladní vozidlo celkem 9 ks <.>
<br> Místo nálezu: Mikulov,ul.28.řijna
<br> Datum nálezu: 13.8.2019
<br> Evidenci ztrát a nálezů vede městská policie Mikulov (dále MP) strž.XXXXX XXXXX.Každý nález je uchován po dobu zákonem stanovené lhůty.Přihlásí-Ii se ten,kdo věc ztratil,nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu,vydá se mu věc nebo výtěžek za ni strženy po zaplacení nákladů a nálezněho.Uplynou-Ii tři roky od vyhlášeni nálezu,nabude nálezce,obec nebo jiná osoba,která byla věc svěřena,vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému <.>
<br> Nalezené doklady (občanský průkaz,cestovní pas,bankovní karta apod.) se předávají příslušnému úřadu nebo orgánu,který je vydal <.>
<br> XXXX XXXXXXXX
<br>.' \M—n—v-„m _ _ l l.UB,Z ' l ' ' _elltel MP Mikulov vyvěšeno DNE.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> U.Ě.<.> Z,? _ ) M73!
<br> M 53 _-_— "fi la <,>
<br> _.<.>,__ il;
<br> semuro DNE “gif"-PV
<br>,“ JÁ PÚLICĚ': RÁDÉK VÁŽNÝ = ' DGQB-strážlilk
<br> MĚSTO Mikulov,Městská policie
<br> Náměstí 1,692 20 Mikulov,IČ: 00283347
<br> Tel: +420 519 444 656,+420 602 763 477,Fax: +420 51.9 444 585,E—mail: policie©miku|ov.cz,Internet: http:;l'wwwmpmikulovcz Bank.spojení: 19—2033060287f0100
<br> Velitel: 724 364 425

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Mikulov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz