« Najít podobné dokumenty

Město Mikulov - Nález č. 16/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Mikulov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nález č. 16/2019
MĚSTO Mikulov
<br> Městská policie Náměstíl 69220 Mikulov
<br> Č.j.: MP-1961rl19 Vyřizuje: velitel 3 směny strž: XXXXX XXXXX Tel: XXX XXX XXX
<br> e-mail: policie©mikulov.cz fax: 519 444 858
<br> v Mikulově dne: 13.8.2019
<br> OZNÁMENÍ NALEZENÉ VĚCI
<br> Popis nalezené věci: Nález &.16 l2019
<br> Řetízek ze žlutého kovu Místo nálezu: Mikulov,ul.Pavlovská
<br> Datum nálezu: 11.8.2019
<br> Evidenci ztrát a nálezů vede městská policie Mikulov (dále MP) strž.XXXXX XXXXX.Každý nález je uchován po dobu zákonem stanovené lhůty.Přihlási-li se ten,kdo věc ztratil,nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášeni nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu.vydá se mu věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného.Uplynou-Ii tři roky od vyhlášeni nálezu,nabude nálezce,obec nebo jiná osoba,které byla věc svěřena,vlastnické právo kvěci nebo k výtěžku za ni strženému <.>
<br> Nalezené doklady (občanský průkaz,cestovní pas,bankovni karta apod.) se předávají příslušnému úřadu nebo orgánu,který je vydal <.>
<br> XXXX XXXXXXXX
<br> ll,BB.XXXX Velitel MP Mikulov vwEš—sno DNE : smutno ona í/J.! [yu—A <.>,<.>.<.>.? BŽDEKVÁŽW _ F.Tlš'fltl ov 0598—strážnl
<br>.".<.> ÍELICIE Městský úřad Mikulov
<br> -l.' - ' ' Dodo: orarvllzsřrl'
<br> 1 z „„ “"L'l'h'j'h' „m Á,!č/
<br> MĚSTO Mikulov,Městská policie
<br> Námštl' 1,692 20 Mikulov,IC: 00283347
<br> Tel: +420 519 444 656,+420 602 763 477,Fax: +420 519 444 585,E-mail: policle©mikulov.cz,Internet: http:;fwwwmpmikulova Bank.spojení: 19—2033060287IDIDU
<br> Velitel: 724 364 425
<br> Fil 37" -'_l“- -'.'.'-'-'.f
<br>.<.>.a-y.<.> - '.:.<.> |,—,n- _ <.>,'_ L.'.<.> '
<br>.-- _ _ ': _ : „Jj i.<.> „„ od: ? a,o 4 ?? ©

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Mikulov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz