« Najít podobné dokumenty

Město Litomyšl - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litomyšl.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
K letišti 1149/23
160 08 PRAHA 6
Spis.zn.: 14/730/0033/OPLKPA/02/19
Č.j.: 8804-19-701 V Praze dne 12.8.2019
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Úřad pro civilní letectví (dále též jako „Úřad“) jako věcně a místně příslušný správní orgán
podle ustanovení § 89 odst.2 písm.c) zákona č.49/1997 Sb <.>,o civilním letectví a o změně
a doplnění zákona č.455/1991 Sb <.>,o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o civilním letectví“),v souladu s ustanovením
§ 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“),vydává podle ustanovení § 37 odst.1 zákona o civilním letectví opatření obecné
povahy,kterým se zřizují:
<br>
Článek I <.>
<br> Ochranná pásma letiště Polička
<br>
Letiště Polička se nachází 2 km severně od obce Polička.Ochranná pásma zasahují na katastrální
území Pomezí (725552),Polička (725358),Kamenec u Poličky (662411),Sádek u Poličky (745847) <,>
Květná (678279),Lezník (680826),Střítež u Poličky (757870),Široký Důl (762661),Oldřiš u Poličky
(710091),Chmelík (651877),Kaliště u Sebranic (746363),Pohora (746371),Sebranice u Litomyšle
(746380),Lubná u Poličky (688011) <.>
<br> Seznam použitých zkratek
ARP vztažný bod letiště
m n.m.(Bpv) výškový systém baltský po vyrovnání,nadmořská výška
OP ochranná pásma
RWY dráha
STRIP dráhový pás
ÚCL Úřad pro civilní letectví
VFR pravidla pro let za viditelnosti
VN vysoké napětí
VVN velmi vysoké napětí
WGS-84 světový geodetický systém
<br>
<br> 14/730/0033/OPLKPA/02/19
<br> 2
<br> Základní údaje letiště Polička:
Legislativní statut: veřejné vnitrostátní letiště
Provozovatel letiště: AEROKLUB POLIČKA z.s <.>
<br> se sídlem T.Novákové 1125,Horní Předměstí,572 01 Polička <,>
IČ: 49325213
<br> Kódové označení letiště: 2B s nepřístrojovou RWY (VFR den)
Nadmořská výška letiště: 603 m n.m.(1978 ft)
Vztažný bod letiště (ARP): WGS-84: N 49° 44´ 22´´,E 16° 15´ 32´´
Dráhový systém letiště: RWY 3...

Načteno

edesky.cz/d/3189997

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litomyšl      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz