« Najít podobné dokumenty

Město Hlučín - Dražební vyhláška - Usnesení 181 EX 11175/16-436

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hlučín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška.pdf
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KARLOVY VARY
MGR.XXXXX XXXXXXXX,MBA,SOUDNÍ EXEKUTOR
<br> Adresa: T.G.Masaryka 623/12,360 01 Karlovy Vary
Tel.: + 420 353 224 896 / + 420 353 230 242 / e-mail: info@eukv.cz / www.eukv.cz / ID datové schránky: 9h5vz87
<br> IČ: 01825992 / DIČ: CZ8107203819
Bankovní spojení (číslo účtu): 2109373491/2700 - UniCredit XXXX XXXXX Republic and Slovakia,a.s <.>
<br> 181 EX 11175/16-436
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXXX XXXXXXXX,MBA,Exekutorský úřad Karlovy Vary,pověřen vedením
exekuce na základě pravomocného a vykonatelného exekučního titulu: rozsudek ze dne 30.5.2016,č.j.6 C
67/2016-38,který vydal Okresní soud v Opavě,exekučním soudem: Okresní soud v Opavě,pověření ze dne 11 <.>
8.2016,č.j.22 EXE 2914/2016-16,v exekuční věci oprávněného: Generali Pojišťovna a.s <.>,IČ: 61859869 <,>
sídlem Bělehradská 132,Praha 2,12084,práv.zást.: Mgr.XXX XXXXXX,advokát,sídlem Kodaňská XXXX/XX,Praha
XX,10100,proti povinnému: XXXXXXX XXXXX,nar.XX.X.XXXX,IČ: 68930208,bytem Bělá 150,Bělá,74723,pro
vymožení peněžitého plnění oprávněného,jakož i nákladů oprávněného a nákladů exekuce,rozhodl o provedení
elektronické dražby nemovitých věcí tak,že se dle § 336b a § 336o o.s.ř.vydává tato
<br> D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A :
<br> I.Soudní exekutor dle § 336b a § 336o o.s.ř.nařizuje 1.elektronickou dražbu níže uvedených
nemovitých věcí <.>
<br> II.Soudní exekutor dle § 336o odst.2 písm.c) o.s.ř.stanovuje adresu internetové stránky,na které se
dražba bude konat a kde může veřejnost,po provedení registrace na dražebním portálu,dražbu
sledovat,takto:
<br> - www.drazby-exekutori.cz
<br> III.Soudní exekutor dle § 336o odst.2 písm.d) o.s.ř.stanovuje datum a čas zahájení a ukončení
elektronické dražby,během kterého lze zvyšovat podání,takto:
<br> - datum a čas zahájení elektronické dražby: 8.října 2019 v 10.00 hodin <,>
- datum a čas ukončení elektronické dražby: 8.října 2019 v 10.30 hodin <,>
- dražba se však koná i po této době,pokud dražitelé činí podání.Bude-li v po...

Načteno

edesky.cz/d/3189993

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hlučín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz