« Najít podobné dokumenty

Město Vrchlabí - Řád veřejného pohřebiště města Vrchlabí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Vrchlabí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Řád veřejného pohřebiště města Vrchlabí
Město Vrchlabi jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 9 16 odst.1 zák.č.256/2001 Sb <.>,o pohřebnictvi a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o pohřebnictvi)
<br> vydává v souladu s ustanovením Š 19 citovaného zákona Řád veřejného pohřebiště města Vrchlabí
<br> Rada města Vrchlabí ve smyslu 5 102,odst.3 zákona č.128/2000 Sb.o obcích,v platném znění schválila tento Rád veřejného pohřebiště města Vrchlabí dne 26.6.2019 pod číslem usnesení 322/9/RM/2019,ato ve smyslu zákona o pohřebnictvi <.>
<br>,Článek 1 Uvodní ustanovení
<br> 1.Řád veřejného pohřebiště se vydává na základě zákona o pohřebnictví,po předchozím souhlasu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze dne 05.08.2019,vydaného pod č.j.: KUKHK-24519/RG/2019 <.>
<br> 2.Společenské posláni pohřebiště jako veřejného,zdravotně technického zařízení,určeného k rozloučení se zemřelymi,k jejich pietnímu pohřbívání a k ukládání jejich zpopelněných ostatků vyžaduje,aby pohřebiště bylo udržována v dobrém stavu <.>
<br> 3.Řád veřejného pohřebiště upravuje správu pohřebišť města Vrchlabí a povinnosti osob,kterym svědčí právo nájmu místa na pohřebištích,dále osob,které zde vykonávají objednané činnosti a návštěvníků pohřebišť,to vše v souladu se zákonem o pohřebnictvi <.>
<br> 4.Vysvětlení pojmů:
<br>.\!eřejné pohřebiště — dále jen pohřebiště
<br>.Rád veřejného pohřebiště — dále jen Rád
<br>.Provozovatel veřejného pohřebiště — vykonávající provozování veřejného pohřebiště ve smyslu 5 18,odst.2 zákona,dále jen správce,viz článek 5 řádu
<br> 5.Provozovatelem veřejného pohřebiště je město Vrchlabí,IČ: 00278475,se sídlem Zámek 1,543 01 Vrchlabí,zastoupené starostou města <.>
<br> 6.Správcem veřejného pohřebiště je na základě uzavřené smlouvy Ing.XXXXX XXXXX,IČ: XXXXXXXX,s místem podnikání: Dobrovského XXX,543 01 Vrchlabí
<br> Článek 2 Působnost řádu pohřebiště 1.Ustanovení tohoto Řádu se vztahují na veřejné pohřebiště ve Vrchlabí - k.ú.Vrchlabí
<br> (dále jen pohřebiště),na parcelách čís...

Načteno

edesky.cz/d/3189990


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Vrchlabí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz