« Najít podobné dokumenty

Město Pardubice - OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pardubice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

D42_19_OZSRVV_Propustek_na_silnici_III_3238_na_konci_obce_Rohoznice_d [PDF, 186 kB]
nám.Republiky 12,Pardubice • bankovní spojení: KB,a.s <.>,Pardubice,č.ú.: 008010-0000326561/0100 tel.: +420 466 859 367,fax:: 466 859 352,e-mail:
posta@mmp.cz,www.pardubice.eu • úřední hodiny: pondělí a středa: 8 – 17 hodin
<br>
<br>
MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
<br> ODBOR DOPRAVY,nám.Republiky 12,530 21 Pardubice
<br> Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy
<br> sp.zn.: OD 6.1/83806/19/Šv D 42/19
č.j.: MmP 84318/2019
vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXX
telefon: XXX XXX XXX
e-mail: Petra.Svarcova@mmp.cz
<br>
V Pardubicích dne 14.srpna 2019
<br>
K vyvěšení na úřední desku:
Magistrát města Pardubic,elektronická úřední deska,Pernštýnské náměstí 1,530 21 Pardubice
Obecní úřad Rohoznice,úřední deska,Rohoznice 96,533 41 Lázně Bohdaneč
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br> OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,speciální stavební úřad obdržel od stavebníka,kterým je Pardubický
kraj,Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice,IČ: 70892822 zastoupen organizací Správa a údržba silnic
Pardubického kraje,Doubravice 98,533 53 Pardubice,IČ: 00085031,žádost o povolení stavby:
<br>
„Propustek na silnici III/3238 na konci obce Rohoznice“
<br> SO 201 Propustek
<br> na pozemcích p.č.295/7,295/6,1164,1165,1184,1092,1093,295/8,1090,1091,1094,1192,295/1
st.95/17,102 v katastrálním území Rohoznice (dále jen stavba) <.>
<br>
Podáním žádosti bylo dle § 44 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu zahájeno stavební řízení <.>
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Pardubic,jako příslušný speciální stavební úřad,v souladu s ustanovením §112 <,>
odst.l zák.č.183/2006 Sb <.>,stavební zákon
<br>
<br> o z n a m u j e
<br>
podle § 25 správního řádu v souladu s § 144 správního řádu zahájení řízení dotčeným orgánům a všem známým
účastníkům řízení <.>
Jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované
stavby,upouští se ve smyslu § 112 odst.2) stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání <.>
Účastn...

Načteno

edesky.cz/d/3189986

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pardubice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz