« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Výběrové řízení k obsazení pracovního místa - referent bytového oddělení MěÚ Litovel

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nabídka zaměstnání
Tajemník Městského úřadu,nám.Přem.Otakara 778/1b,784 01 Litovel <,>
<br> vyhlašuje
<br> „výběrové řízení¨
<br> na uzavření pracovní smlouvy
<br>
<br> referent bytového oddělení Městského úřadu Litovel <,>
<br> agendy nájemné,hřbitovy a hrobová místa,pokladna bytového oddělení,účetní operace
<br> Na tomto pracovním zařazení se jedná o výkon agend a zařazení v 8.tarifní třídě <.>
<br> Možnost nástupu bude dle dohody <.>
<br> Požadavky pro výkon práce:
<br>  Splnění požadavků dle § 4 zákona 312/2002 Sb.:
Úředníkem se může stát fyzická osoba,která je státním občanem České republiky,popřípadě
<br> fyzická,která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,dosáhla věku 18
<br> let,je způsobilá k právním úkonům,je bezúhonná,ovládá jednací jazyk a splňuje další
<br> předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem <.>
<br>  vzdělání SŠ s maturitní zkouškou
<br>  znalost práce s PC a programy Word,Excel,účetnictví
<br>  řidičský průkaz skupiny B a praxe v řízení osobního vozidla
<br>
Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat náležitosti a přílohy dle § 6,odst.3 a 4 zákona
<br> 312/2002 Sb.Jsou to:
1.jméno,příjmení a titul uchazeče
2.datum a místo narození uchazeče
3.státní příslušnost uchazeče
4.místo trvalého pobytu uchazeče
5.doručovací adresa (vyplňte pouze v případě odlišné adresy)
6.číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního
<br> občana
<br> 7.telefonní spojení a e-mailový kontakt (budeme s vámi komunikovat elektronicky)
8.datum a podpis uchazeče
<br> K přihlášce budou přiloženy tyto doklady,jako příloha:
1.životopis,ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních,odborných znalostech
<br> a dovednostech týkajících se správních činností,práce s PC a znalost požadovaných
<br> zákonů
<br> 2.ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
<br>
Vybraný uchazeč bude následně dokladovat:
<br> 1.výpis z evidence Rejstříku trestů
2.osvědčení o zdravotní způsob...

Načteno

edesky.cz/d/3183321

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz