« Najít podobné dokumenty

Obec Chotíkov - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chotíkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEĚISKÉHO KRAJE
<br> ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Vaše č.j.:
<br> Ze dne:
<br> Naše č.j.: PK-DSH/8533/19
<br> Spis.zn.: ZN/1962/DSH/19 dl.<.> Počet listů: e rozdeiovniku Počet příloh:
<br> Počet listů příloh:
<br> Vyřizuje: Bc.Zdeňka Kačenová Častová
<br> Tel.: 377195180
<br> E-mail: Zdenka.kacenovacastova©plzensky-kraj.cz
<br> Datum: 1.8.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a místně příslušný správní orgán (dálejen „správní orgán") podle 5 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě návrhu právnické osoby Šerák 2.s <.>,se sídlem Manětínská 1547/77,Bolevec,323 00 Plzeň,IČ 26989654,ze dne 22.7.2019
<br> stanoví
<br> vsouladu s ustanovením % 77 odst.1) písm.b) zákona o silničním provozu,po předchozím projednání sdotčeným orgánem policie,tj.Policie ČR,Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,odbor služby dopravní policie,Nádražní 2,306 28 Plzeň,ze dne 10.6.2018,čj.: KRPP—86192-3/ČJ-2019—0300DP,přechodnou úpravu provozu na silnici |/20 vk.ú.Chotíkov a na silnici I/26 vPízni (ul.Skvrňanská,ul.Přemyslova),vsouvislosti spořádáním sportovní akce „Plzeňská MTB 50 Kooperativy" <.>
<br> - Dotčený úsek silnice l/20 - k.ú.Chotíkov,|/26 — Plzeň,ul.Přemyslova,ul.Skvrňanská,stanovení dopravního značení a zařízení,dle zásad TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“,podle předložené situace DIO
<br> - Doba platností: na silnici I/20: dne 31.8.2019 od 11.00 hod.do 16.00 hod <.>,na silnici I/26: dne 31.8.2019 od 10.50 hod.do 16.30 hod <.>
<br> Toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci se vydává za následujících podminek:
<br> — veškeré dopravní značky a dopravní zařizení musí svým provedením od...

Načteno

edesky.cz/d/3175680

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chotíkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz