« Najít podobné dokumenty

Obec Vidice - Pozvánka_OÚ_Vidice_2019_07_24 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka_OÚ_Vidice_2019_07_24[1].pdf [0,25 MB]
()bcacni úřacš Vdcšiee Vidice a,PSČ 284 01 Kutná Hora
<br> POZVÁNKA
<br> NA VEŘEJNÉ ZASTUPITELSTVO Obce Vidice které se koná
<br> dne 24.7.2019 o.- :30š „od v Tuchoticich <.>
<br> PROGRAM:
<br> 1.Zahájení a přivítání přítomných Ověření účasti zastupitelů
<br> Jmenování a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> :““PJN
<br> Přečtení a schválení zápisu z minulého zasedání
<br>.01
<br> Seznámení s programem jednání a jeho schválení
<br> 6.Schválení vložení peněžitěho vkladu obce Vidice na vybudování kanalizace v obci Vidice a místních částech Roztěž,Tuchotice,Karlov a Nová Lhota
<br> ?.Rozpočtové opatření č.5
<br> 8.Informace o nemovitosti čp.21 v obci Vidice - znalecký posudek
<br> 9.Informace OÚ
<br> 10.Usnesení zastupitelstva
<br> 11.Závěr
<br> lng.XXXXXXX XXXXXXXX
<br> Starosta Vyvěšeno na úřední desce: XX.X.2019 Sejmuto z úřední desky: 25.7.2019 _ OBEC VI Vidice a.2840

Načteno

edesky.cz/d/3141330


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz