« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Úplná uzavírka na MK Studená - výkop pro elektrokabely k ppč. 247/1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Studená ppč 247 1
| | 247//
<br> plastový pilíř
<br> SSlOO
<br> _— _—
<br> _ výsmAinÁ 51.:.VÝKOPUVÝ unsmiL.PISEK/PROSA'TÁ ZEMXNA
<br> L/
<br> \ 427"
<br> / 89“ „
<br> růži paša
<br> š
<br> /% d,?„Pokui P pr
<br> 0211 na
<br>.! dezén? pozemních.» “ 'dcu uvellan? máma cnalatuvagoža malíře zadal/kům ibm mlll
<br> nános
<br> 31:5!
<br> upon-.la
<br> splněny.á nbecnýr aby komunikacích <.>
<br> : & plynulost
<br> =*.:
<br> Q.25///
<br> na
<br> závazná 513
<br> l
<br> ůkóž &
<br> do:
<br> Platnost omezena Policie ČH <,>
<br> "]
<br> ? | | :
<br> -— "NRÁNIČCE
<br> SV101
<br> SO O1
<br> |tr-1'I7m Ikob-123m
<br> Novó kabelová přípojka NN AYKY—J 4x50 SS'IOO
<br> svod AES 4x50 lkob-8m
<br> ;
<br> n m v!
<br> % TT/2b) 2 <?? Odsouhlaseno dne-
<br> :
<br> PŠ!
<br> fB._ Stan g 26
<br> *?
<br> “i
<br> ! !
<br> ows / 1 z 3
<br> )
<br> Š.č
<br> : ! Pol
<br> 41 30
<br>,“,I \
<br> DT'
<br> i
<br> katastrálníúzemít Kokonín EN
<br> *— 400/230V SOHZ
<br> nebezpečné (&=/p N!)
<br> na přec nebezpečným dotykem dle FNE 33 6000—11
<br> ól G(Jniochrorm polohou.krytím (: dvojitou izolací
<br> rana při poruše v sítí TN-C automatickým odpojením od zdroje '.mcpmudovými jistícímíprvky (strona NN)
<br> <.>
<br> Projektant:
<br> Odpovědný projektant:
<br> Liberec.—ken 29 li,-na 10
<br> XXXXXXXX XXXXX ING,XXXXXXXXX XXXXX.É Blmnnr
<br> a kraje
<br> Enves (: QL
<br> čsz DISTRIBUCE A5 <.>
<br> Dapmvnť Inspektorát
<br>.13/1997 Sb.<.> č.361/2000 Sb <.>,Uzemnl' odbor Jablon 73 Jablonce nad leou
<br> ecn.l1'
<br> (0 ve sn ya u L bldiŘfV
<br> ;; n (\l (\l
<br> sta
<br> JN,!Rak měl-W.Siuaenó.p.č_24 7/1-3vod.l:NN
<br> Stupeň PD: DPS Datum: 2015
<br> vby:
<br> Zakázka (:.: lV-32—4016114
<br> íslo en.Krajské ředitelství po' &
<br> Měřítko: Výkres č.: CELKOVÁ SITUACE 1:250 1
<br> 225/4
<br> __ „ (
<br> \ SP 100 s » =._ _ _ 9,0 lmšymĚr) 1
<br> 262 “\ \ \_ *?
<br> \
<br> |_ E GE N D A: pozn.: značky nejsou v měřítku
<br> projektované kabelové vedení NN
<br> stdvajícívrchnívedeníNN
<br> © projektovaná přípojkovó skřín © projektované ...

Načteno

edesky.cz/d/3141022

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz