« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Částečná uzavírka na MK Na Čihadle - výkopy pro kanalizační přípojky k čp. 3121/11 a 3120/13

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Na Čihadle 3121 11 a 3120 13
“ PARCELY: p.č.&'$-i ' 3— “GOS/17,k.ú.Jablonec nad Nisou
<br> Příloha č.4—a k č.j.gfúfí ' Stanovisko ve smyslu ustanovení 5 255/1 z.č.13/1997 Sb.<,>
<br> 1-3 775mm.361/2000 Sb.<,>
<br> \
<br> " !
<br> Odsouhmssm „ Č.j.KHPL- GTQ
<br> Platnost vmezzena do:
<br> \ú.<.> Policie ČR,jakožto (
<br> závazné.stanoví:—tka.s neboť cdpavídá abs: na bezpečnost :: pžy na pozemních kcmw
<br> den -7- :
<br> Pokud bus—“ou uv.<.> lze konat-citovat,že.<.>.; pozadavkúm na b“ =
<br> n.ncaapr lic—t \orovozuna bezem-r h *“ " J _ _ <.>,_,<.> Kumuntsz.<.>.?“.__.-.<.>.„__.<.>._.<.>.__._.<.>.<.>._____.<.> _.<.> _ <.>
<br> odpověď,:*:g-EJ-iant
<br> Ing.XXXX XXXXXX
<br> PK
<br> SVJ Na Čihadle XXXX
<br> \.“!) ggg._.rš.\/í+<
<br> investcr -.<.>._»„,<.>.<.> „L_._,<.> Janovská 10.460 15 Liberec místo sa:.<.> Jablonec nad Nisou kraj Liberecký e-mall:.JŠÉŠŽŠŠĚŠMWKCZ "ázevafž datum 06.2018 JABLQNEC NAD NISOU _stupeň PD úz.souh|as NA CIHADLE c.p.3121 „„a 55 _18 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA měmko „500
<br> název píp-; <.>
<br> číslo přílohy
<br> KATASTRÁLNÍ SITUACE 2
<br> !?!/4M _ ___,r„ „'“/i" “ i.<.>
<br> '_.| F 1 | |.ů.<.> _ J <.>
<br> „,".\\.\ „_.<a>—\\ ' Í; \ m
<br> 62
<br> Hm * __ „b
<br> um
<br> E _
<br> D— %
<br> LO
<br> >O)
<br> C
<br> ><)
<br> ©
<br> Ě
<br>.; %
<br> 3 <,>
<br> “1 4———'" <.>
<br> E
<br> E
<br>.<.>.; We
<br> lm
<br> uma—f
<br> 1)
<br> cca 50
<br> Schéma Bl1
<br> Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením <.>
<br> příčná uzávěra jedno-strannými směrovacímí deskami odstup podélně 1-2m
<br> příčně 0,6 - 1 m
<br> podélná uzávěra oboustrannými směrovacímí deskami odstup max.10 m
<br> příčná uzávěra jednostrannými
<br> směrovacímí deskami
<br> odstup podélně 1 - 2 m příčně 0,6 — 1 m
<br> výstražná světla typu 1 na každé
<br> směrovací desce
<br> užití dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích pruhů,chodníků a/nebo stezek pro cyklisty podle schématB/16ažB/20
<br> vzdálenosti v metrech
<br> TP 66 / 2015
<br> ©
<br> Tento dokumen...

Načteno

edesky.cz/d/3141021

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz