« Najít podobné dokumenty

Město Teplice - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - ulice Svatopluka Čecha, Teplice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Teplice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace-Sv._Cecha_Teplice.pdf
035_VV-_Oznameni_o_navrhu_OOP_-_Sv._Cecha_Teplice.pdf
MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE
odbor dopravy
<br> nám.Svobody 2/2,415 95 Teplice
<br> Naše č.j.: Vyřizuje/telefon: v Teplicích dne:
MgMT/076834/2019
OD/Hum/DZ-T
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX /XXX XXX XXX
humlova@teplice.cz
<br> X.7.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> oznámení o návrhu opatření obecné povahy
a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
<br> ke
„Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích“
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Teplice,jako příslušný správní úřad podle § 124 odst.6 a § 77 odst <.>
1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů,v platném znění (dále jen zákona),na základě podaného podnětu:: Statutární město Teplice <,>
náměstí Svobody 2/2,415 95 Teplice,IČ: 002 66 621,ze dne 3.7.2019 a v návaznosti na ustanovení
§ 171 až § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen správní řád) zveřejňuje
návrh opatření obecné povahy:
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci:
<br> na místní komunikaci v ulici XXXXXXXXXX XXXXX v Teplicích
odstranění stávajícího VDZ V XXc a vyznačení VDZ V 12a „Zásobování“
<br> v přesné specifikaci a umístění dle vložené situace
z důvodu zajištění místa pro zásobování Volareza-Vojenské lázně
<br> Odůvodnění:
Odbor dopravy Magistrátu města Teplice,jako příslušný úřad ve věcech provozu na pozemních
komunikacích,podle § 124 odst.5 písm.m) a odst.6 zákona,obdržel dne 3.7.2019 podnět ke
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – vyznačení vodorovného dopravního
značení V 12a (žlutá klikatá čára) a odstranění vodorovného dopravního značení V 12c (zákaz stání)
s nápisem „Zásobování“,na místní komunikaci v ulici XXXXXXXXXX XXXXX v Teplicích,z důvodu
zajištění místa pro zásobování Volareza-Vojenské lázně <.>
Pro účely vydání stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích je třeba postupu podle
§ 171 až § 173 správního řádu,jak je uvedeno ve výroku tohoto oznámení o návrhu opatření obecné
povahy <.>
<br>
<br> Podmínky ...

Načteno

edesky.cz/d/3140126

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Teplice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz