« Najít podobné dokumenty

Město Rakovník - Záměr pronajmout nebytový prostor

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rakovník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronajmout nebytový prostor
' MĚSTO RAKOVNÍK Rakomlk Městský úřad Rakovník v
<br> MĚ STO odbor správy majetku MURAXOORUOZG Naše značka Vyřizuje/tel.Rakovník MURA/34612/2019/Da XXXXX XXXXXXXX XX.XX.XXXX
<br> OSM/XXXXX/XXXX XXX XXX 456 pdavidova©murako.cz
<br> Záměr města Rakovník pronajmout nebytový prostor
<br> Město Rakovník v souladu s ust.š 39 odst.1 zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“),zveřejňuje záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 24 m2,které jsou součástí pozemku st.p.č.134/10 zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Rakovník,na LV 10001,pro obec a k.ú.Rakovník <.>
<br> Město Rakovník si vyhrazuje právo odchýlit se od uvedených podmínek případně od záměru odstoupit <.>
<br> Náležitosti nabídky zájemce:
<br> &) přesnou identifikaci žadatele - u právnické osoby IČ,název a sídlo firmy v souladu s výpisem z obchodního rejstříku,- u fyzické osoby jméno a příjmení,datum narození a adresu trvalého pobytu v souladu s údaji V občanském průkazu,telefonní spojení,b) nabízenou výši nájemného,c) účel nájmu,d) případné podmínky,které zájemce považuje za nutné,aby byly uvedeny v nájemní smlouvě <.>
<br> Upozornění: Zveřejněním záměru je naplňována povinnost stanovená zákonem o obcích za účelem možnosti vyjádřit se a
<br> předložit případné nabídky.Zveřejnění záměru není veřejným příslibem dle ust.5 1732 zák.č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) ani vyhlášením veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku dle ust.& 1772 OZ či veřejnou nabídkou dle ust.& 1780 CZ,nejedná se XXX o veřejnou zakázku podle zvláštního zákona <.>,Své nabídky či vyjádření zasílejte v řádně zalepené obálce nebo osobně předejte do podatelny MěU Rakovník tak,aby byly doručeny nejpozději dne 30.08.2019 na adresu: Město Rakovník,odbor správy majetku,Husovo nám.27,269 18 Rakovník.Na nabídky a vyjádření došlá po tomto datu nebude brán zřetel.Na obálku do levého dolního rohu uveďte hes...

Načteno

edesky.cz/d/3137407

Meta

Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rakovník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz