« Najít podobné dokumenty

Město Kutná Hora - 767/19

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kutná Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

767/19
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 873 nechmacova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> <,>
<br>
<br> Praha: 08.07.2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR
<br> Správa Praha
<br> Na Pankráci 56
<br> 140 00 Praha 4
<br>
<br> v zastoupení:
<br> SUDOP PRAHA a.s <.>
<br> Olšanská 2643/1 a
<br> 130 80 Praha 3 - Žižkov
<br>
<br> Číslo jednací: 050255/2019/KUSK-2-DOP/Nech
<br> Spisová značka: SZ_050255/2019/KUSK
<br> Oprávněná úřední osoba: XXX XXXXXXXXXX
<br> Značka: DOP/Nech
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI Č.I/2
<br>
<br>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor dopravy,jako příslušný správní orgán
<br> ve věcech provozu na pozemních komunikacích,podle § 124 odst.4 písm.b) zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti Ředitelství
<br> silnic a dálnic ČR,Správa Praha,Na Pankráci 56,140 00 Praha 4,IČ: 65993390,zast.na
<br> základě plné moci společností SUDOP PRAHA a.s <.>,se sídlem Olšanská 2643/1 a,130 80
<br> Praha 3 – Žižkov,IČ: 25793349,podané dne 10.04.2019,doložené souhlasem Krajského
<br> ředitelství policie Středočeského kraje,ÚO Kutná Hora,dopravní inspektorát,ze dne
<br> 03.05.2019 č.j.: KRPS-115034-1/ČJ-2019-010506 a souhlasem Ředitelství silnic a dálnic ČR <,>
<br> Závod Praha,Na Pankráci 56,140 00 Praha 4 ze dne 02.04.2019 zn.: 1822/21/19-31200-Ny
<br>
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.1 písm.b) výše cit.zákona místní úpravu provozu na silnici I/2,staničení km
<br> 50,090 – 51,380,k.ú.Sedlec u Kutné Hory,Malín,Nové Dvory u Kutné Hory,v tomto
<br> rozsahu:
<br>
<br> Silnice: I/2;
<br> Místo: staničení km 50,090 – 51,380,k.ú.Sedlec u Kutné Hory,Malín,Nové Dvory u Kutné
<br> Hory;
<br> Dopravní značení: svislé a vodorovné dopravní značení a dopravní zařízení dle schválené
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/3137401

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kutná Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz