« Najít podobné dokumenty

Město Kutná Hora - 766/19

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kutná Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

766/19
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 873 nechmacova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> <,>
<br>
<br> Praha: 04.07.2019 Dopravní značení
<br> K.H.s.r.o <.>
<br> Potoční 259
<br> 284 01 Kutná Hora
<br> Číslo jednací: 086115/2019/KUSK-3-DOP/Nech
<br> Spisová značka: SZ_ 086115/2019/KUSK
<br> Oprávněná úřední osoba: XXX XXXXXXXXXX
<br> Značka: DOP/Nech
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI I.TŘÍDY
<br>
<br>
Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy
<br> ve věcech provozu na pozemních komunikacích,podle § 124 odst.4 písm.b) zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti subjektu Český klub
<br> velocipedistů 1880,IČ:49276981,Na Vápenném 1024/8,147 00 Praha 4 zast.na základě plné
<br> moci společností Dopravní značení K.H.s.r.o <.>,sídlo: Potoční 259,Karlov,284 01 Kutná
<br> Hora,IČ: 03893278 (dále jen „žadatel“),podané dne 24.06.2019,doložené písemným
<br> vyjádřením Ředitelství silnic a dálnic ČR,Závodu Praha,ze dne 20.05.2019,zn.: 2125/21/19-
<br> 31200-Ny a souhlasem Krajského ředitelství policie Středočeského kraje,DI XXXXX Hora,ze
<br> dne XX.XX.2019 č.j.KRPS-142479-1/ČJ-2019-010506,podle § 171 a násl.části šesté zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle
<br> § 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.1 písm.b) výše cit.zákona přechodnou úpravu provozu na silnici I/2,ulice
<br> Masarykova v obci Kutná Hora,staničení 47,200-49,900 km,mezi kř.I/2 ul.Masarykova x
<br> ul.Na Špici a I/2 ul.Masarykova x III/03321 ul.Štefánikova,z důvodu pořádání cyklistického
<br> závodu „150.výročí jízdy Kutná Hora – Sedlec“,dle předloženého schváleného dopravně
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/3137400

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kutná Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz