« Najít podobné dokumenty

Město Kutná Hora - 765/19

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kutná Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

765/19
*MUKHSP04554830 *
<br>
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1,284 01 Kutná Hora,IČ: 00236195
<br> odbor dopravy a silničního hospodářství
sídlo odboru: Radnická 178,Kutná Hora
<br> tel.: 327 710 111*,ID DS: b65bfx3,mu.kutnahora.cz
<br>
<br>
<br> SPIS.ZN.: MKH/068295/2019/03
TELSIG-servis,spol.s r.o <.>
U Jezera 767
281 51 Velký Osek
<br>
<br>
Č.J.: MKH/069658/2019
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> Ing.XXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
ladrova@mu.kutnahora.cz
<br>
<br>
DATUM: 15.července 2019
<br>
<br>
<br>
V EŘEJ N Á V YHL Á Š KA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
<br> Městský úřad Kutná Hora,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako místně příslušný obecní úřad
obce s rozšířenou působností podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění
pozdějších předpisů na základě podání,které dne 10.7.2019 podala společnost
<br> TELSIG-servis,spol.s r.o <.>,IČO 49825771,U Jezera 767,281 51 Velký Osek <,>
kterou zastupuje ASIG s.r.o <.>,IČO 25954849,Budovatelů 324,533 12 Chvaletice <,>
<br> po předchozím projednání s policií,vydává z důvodu opravy povrchu vozovky toto opatření obecné
povahy,kterým podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na silnicích č.II/126,č.II/337,č.III/33713,č.III/33715,č.III/33716
a č.III/33719 během provádění obnovy povrchů vozovky silnice č.III/33716 po realizaci nové
kanalizační a vodovodní sítě spočívající v umístění přechodného dopravního značení a zařízení v rozsahu
dle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO),které je nedílnou součástí tohoto opatření
obecné povahy <.>
<br> Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:
<br> 1.Trvání přechodné úpravy provozu: 22.7.2019 – 28.7.2019
2.Dopravní značení bude umístěno dle schváleného DIO - Policie ČR,KŘ Policie Středočeského kraje <,>
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/3137399

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Podobné dokumenty z celé republiky
Město Kutná Hora - -
Obec Prusice - -
Město Kutná Hora - -
Město Kutná Hora - -
Město Kutná Hora - -
Město Kutná Hora - -
Město Kutná Hora - -
Více dokumentů od Město Kutná Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz