« Najít podobné dokumenty

Město Kutná Hora - 763/19

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kutná Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

763/19
MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo nám.552,284 01 Kutná Hora,IČ: 00236195
<br> odbor regionálního rozvoje a územního plánování
<br> sídlo odboru: Václavské náměstí 182,Kutná Hora
<br> tel.: 327 710 220,327 710 111*,fax: 327 710 202
<br> e-mail: rozvoj@kutnahora.cz,www.mu.kutnahora.cz,ID: b65bfx3
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Č.j.: MKH/047218/2017
Dne: 10.7.2019
<br>
Oznámení o vystavení návrhu Územního plánu Zbizuby
<br> Městský úřad Kutná Hora,odbor regionálního rozvoje a územního plánování jako obecní úřad obce
<br> s rozšířenou působností (dále jen “úřad územního plánování“) v přenesené působnosti v souladu s § 6
<br> odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen stavební zákon) pořizuje na žádost obce Zbizuby územní plán.V souladu s § 50
<br> odst.3 stavebního zákona oznamuje
<br>
vystavení návrhu Územního plánu Zbizuby včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA)
<br> k veřejnému nahlédnutí
<br>
<br> Po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky je návrh vystaven k veřejnému nahlédnutí na úřadu
územního plánování (Městský úřad Kutná Hora) a na Obecním úřadě Zbizuby nebo je zveřejněn na
internetové adrese http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz: Městský úřad - organizační struktura – odbor
regionálního rozvoje a územního plánování – Územně plánovací dokumentace obcí v ORP Kutná
Hora – Zbizuby).Do písemné podoby projednávaného návrhu lze nahlédnout kdykoliv,zejména
v úředních hodinách <.>
<br> K projednávanému návrhu územního plánu je možné do 30 dnů ode dne doručení uplatnit písemné
připomínky u úřadu územního plánování (Městský úřad Kutná Hora - kontaktní osoba: Ing.Jiří
Vomočil,tel.: 327 710 216,e-mail: vomocil@mu.kutnahora.cz) <.>
<br>
K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Mgr.Věra Klimentová
<br> referent odboru
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
1.Úřední deska a elektronická úřední deska Městského úřadu Kutná Hora
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
<b...

Načteno

edesky.cz/d/3137397

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kutná Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz