« Najít podobné dokumenty

Obec Obrubce - Zpráva z přezkoumání 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Obrubce.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva z přezkoumání 2018
ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Krajský úřad Středočeského kraje
<br> Svan: sz_058582f2018fi<us1< Cj.: 002457f2019fKUSK
<br> Stejnopis č.É!-
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> OBRUBCE IČ: 00509302 za rok 2018
<br> Přezkoumání hospodaření obce Obrubce za rok 2018 bylo zahájeno dne 30.07.2018 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
<br> orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:.10.06.2019 ' 05.12.2018
<br> na základě zákona č.420f2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a vsouladu se zákonem
<br> č.2552012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období:
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce:
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
<br> - kontroloři:
<br> Zástupci obce:
<br> 01.01.2018 - 31.12.2018
<br> Obrubee Obrubce 60 294 04 Dolní Bousov
<br> XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX Bc.XXXX XXXXXXXXX ( dne XX.X.XXXX)
<br> XXXXX XXXXXXX - starostka MVDr.Miroslav Sourek — místostarosta XXXXXX XXXXXXXXXX — hlavní účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle © X odst.1 zákona č.4202004 Sb <.>,5 4 a 5 6 zákona č.2552012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX pod č.j.106450í20181KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.č.420r'2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250f2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> — plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostř...

Načteno

edesky.cz/d/3135663

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Obrubce      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz