« Najít podobné dokumenty

Obec Lány (Chrudim) - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lány (Chrudim).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
<br> obce Lány
<br> |Č:00484768
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 13.února 2019 jako jednorázové přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení 5 42,© 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a V souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 2.1.2019 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2018 do 31.12.2018 <.>
<br> 1.Jednorázové přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 13.2.2019
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXX XXXXXXX
<br> - kontroloři: - Ing.Věra Loužilová
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu 5 5 č.420/2004 Sb.á 5 4 a 56 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 9.7.2018 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Ing.XXXXX XXXXXXX - starosta obce
<br> Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXXXX - pokladní obce XXXXX XXXXXXXXX - účetní obce
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v Q 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v g 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 13.2.2019
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání A.I.Chyby a nedostatky v průběhu dílčích přezkoumání za 2018
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> A.II.Ostatní chyby a nedostatky Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>...

Načteno

edesky.cz/d/3135641

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Zákon 106/1999   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lány (Chrudim)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz