« Najít podobné dokumenty

Obec Okna - Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 11.7.2019 [PDF 244kB]

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Okna.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna konané dne 11.7.2019 [PDF 244kB]
420/101/A10 Č.jedn.: OúO/256/2019
<br> USNESENÍ z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 11.7.2019
<br> Přítomno: 7 zastupitelů — XXXXX XXXX,XXX XXXXXXXXX,XXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXX,XXXXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXX
<br> Usn.č.XX XXXX
<br> Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem programu veřejného zasedání obce Okna,včetně přidaných bodů 8,9,10,11 <.>
<br> Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel: 0 zaiistí: starostka
<br> Usn.č.68 2019
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele paní Helenu Čápovou a navržené ověřovatele zápisu: XXX XXXXX XXXX,paní XXXX XXXXXXXX <.>
<br> Hlasování: pro: X proti: X zdržel: O zaiistí: starostka
<br> Usn.č.69 2019 Zastupitelstvo obce bere na vědomí,že usnesení z minulého zasedání bylo splněno <.>
<br> Usn.č.70 2019
<br> Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis zjednání komise na otevírání obálek a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „ Nákup malotraktoru S návěsem pro obec “Okna“ '
<br> Zastupitelstvo obce schvaluie na doporučení hodnotící komise jako dodavatele výše uvedené zakázky firmu: AGROZETCENTRUM XXXXX XXXXXXXX X.r.o <.>,Regnerova XXXX,293 01 XXXXX XXXXXXXX III,lČO XXXXXXXX,DIČ CXXXXXXXXX,která předložila ve výběrovém řízení nejvýhodnější nabídkovou cenu <.>
<br> Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Múllerovou podpisem kupní smlouvy.Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel: O zaiistí: starostka
<br> Usn.č.7112019
<br> Zastupitelstvo obce projednalo žádost o změnu územního plánu,která se týká změny využití pozemků z ploch občanského vybavení na plochy bydlení hromadné <.>
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje před rozhodnutím vyžádat studii stavebního záměru,která bude v souladu s funkčním využitím plochy hromadného bydlení,uvedené v textové části ÚP obce Okna.Především tvar a objem staveb musí odpovídat charakteru okolní zástavby.Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel: O zajistí: starostka
<br> Usn.č.72 2019 Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním stavby dle předloženého návr...

Načteno

edesky.cz/d/3135631

Meta

Veřejná zakázka   Územní plánování   Stavební informace   Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Okna      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz