« Najít podobné dokumenty

Obec Chocnějovice - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o vydání Změny č.2 územního plánu Chocnějovice formou opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chocnějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vykres-civilni-ochrany.pdf
-
<br> -
<br> ---
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> - - - - -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> --
--
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> - -
- -
<br> - -
<br> - -
- -
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> --
<br> --
<br> - -
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> - -
<br> --
<br> --
<br> - -
<br> --
<br> --
<br> - -
<br> - -
--
<br> - -
- -
<br> - -
- -
<br> - -
- -
<br> - -
- -
<br> - -
- -
<br> - -
- -
<br> - -
- -
<br> - -
- -
<br> - -
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> ------
--
<br> --
--
<br> --
--
<br> --
--
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> ----------------
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --------------------
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
--
<br> --
--
<br> --
--
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> - -
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> - -
<br> --
<br> --
<br> --
<br> - -
- -
<br> - -
<br> - -
- -
<br> - -
- -
<br> - -
<br> - -
- -
<br> - -
- -
<br> - -
- -
<br> - -
- -
<br> - -
- -
<br> - -
<br> - -
- -
<br> - -
- -
<br> - -
<br> --
<br> --
<br> --
<br> - -
- -
<br> - -
- -
<br> - -
<br> --
<br> - -
- -
<br> - -
- -
<br> ...
koordinacni-vykres.pdf
Radonové riziko
<br> přechodný
<br> Radonové riziko
<br> nízký
<br> Radonové riziko
<br> nízký
<br> Radonové riziko
<br> nízký
<br> ----------
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> --
<br> --
<br> --------------------
<br> - -
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> -
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> - -
<br> - -
<br> - - --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br...
vykres-verejne-prospesnych-staven-opatreni-a-asanaci-.pdf
WD01
<br> WD02
<br> WD04
<br> VR01
<br> WD03
<br> VR02
<br> VR03
<br> VR04
<br> VU01
<br> VU02
<br> VU03
<br> WD05
<br> WD06
<br> WD07
<br> WD08
<br> WD09
<br> WD10
<br> WD11
<br> WD12
<br> WD14
<br> WD15
<br> WD16
<br> WD17
<br> WD18
<br> WD19
<br> WD20
<br> WD22
<br> WT01
<br> WT02
<br> VT03
<br> VT04
<br> VT06
<br> VT07
<br> VT08
<br> VT09
<br> VT11
<br> VT16
<br> WT15
<br> VT18
<br> VT20
<br> VT21
<br> VT24
<br> VT25
<br> VT26
<br> VT27
<br> VR01
<br> WT29
<br> WT30
<br> WT31
<br> WT32
<br> ČOV
<br> WT42
<br> SOVENICE
<br> CHOCNĚJOVICE
<br> DRAHOTICE
<br> Sovinka
<br> Buda
<br> ROSTKOV
<br> OUČ
<br> Křivolačina
<br> Buřínsko 2.díl
<br> Buřínsko 1.díl
<br> WD24
<br> PP01
<br> PP02
<br> PP02
<br> WT40
<br> VT37
<br> VT38
<br> VT41
<br> VT35
<br> VT39
<br> VT34
<br> OBEC CHOCNĚJOVICE
<br> MĚŘÍTKO 1 : 2880
Č.ZAK.158/2010
<br> CHOCNĚJOVICE
<br> OBJEDNATEL
<br> POŘIZOVATEL
<br> ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PO ZMĚNĚ Č.2 (k 07.--.2019)
ÚZEMNÍ PLÁN CHOCNĚJOVICE
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD MNICHOVO HRADIŠTĚ
<br> Č.V.03
LEDEN 2012
<br> OBEC CHOCNĚJOVICE ZAHRNUJÍCÍ KATASTRY -
STŘEDOČESKÝ KRAJ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> CELÉ ŘEŠENÉ ÚZEMÍ LEŽÍ V PÁSMU HYGIENICKÉ OCHRANY III.ST.VODÁRENSKÉHO TOKU JIZERA
<br> CHOCNĚJOVICE,DRAHOTICE,SOVENICE a ROSTKOV
<br> ING.ARCH.XXXX XXXXX,PROJEKTANT (DODAVATEL)
Anastázova XX/X,Praha X IČO 4430 4528
<br> CELÉ ŘEŠENÉ ÚZEMÍ LEŽÍ NA ÚZEMÍ CHOPAV SEVEROČESKÁ KŘÍDA
<br> VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB,OPATŘENÍ A ASANACÍ
<br> NAVRHOVANÉ
<br> HRANICE BIOKORIDORU MÍSTNÍHO VÝZNAMU
<br> URBANISTICKÉ JEVY
<br> PLOCHY A KORIDORY POUZE S MOŽNOSTí
VYBRANÁ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
<br> I UPLATNĚNÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA
PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ
PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
<br> UPLATNĚNÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA
<br> PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ
LINIOVÁ VEDENÍ A ZAŘÍZEMÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
<br> STABILIZOVANÉ
<br> HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
<br> HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
<br> NADZEMNÍ ROZVODY ELEKTRICKÉ ENERGIE VN 22 kVVT25
<br> PODZEMNÍ KABEL...
vykres-technicke-infrastuktury.pdf
-
<br> -
<br> -
<br> ---
<br> ---
<br> --
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> - - - - - - - - -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> --
<br> --
<br> --
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> - - - -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> - - - -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -...
hlavni-vykres.pdf
1
<br> 1
<br> 2
<br> 2
<br> 1
<br> 2
<br> 2
<br> 2
<br> PP01
<br> PP02
<br> --
--
<br> --
--
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> ----
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> - -
- -
<br> - -
- -
<br> - -
- -
<br> - -
- -
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> - -
- -
<br> --
<br> --
<br> - -
<br> --
--
<br> --
<br> --
<br> - -
<br> --
--
<br> - -
- -
<br> - -
- -
<br> - -
- -
<br> - -
- -
<br> - -
- -
<br> - -
- -
<br> - -
- -
<br> - -
- -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
--
<br> - -
- -
<br> - -
- -
<br> - -
- -
<br> - -
- -
<br> - -
- -
<br> - -
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> ----
--
<br> --
--
<br> --
--
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
--
<br> --
<br> --
--
<br> --
--
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> ----------------------------
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<br> --
<...
vykres-zakladniho-cleneni.pdf
Horní Mohelnice
<br> SOVENICE
<br> CHOCNĚJOVICE
<br> DRAHOTICE
<br> Sovinka
<br> Buda
<br> ROSTKOV
<br> OUČ
<br> Křivolačina
<br> Buřínsko 2.díl
<br> Buřínsko 1.díl
<br> Z06
<br> Z08
<br> Z09
<br> Z10
<br> Z11
<br> Z12
<br> Z13
<br> Z14
<br> Z15
<br> Z16
<br> Z17
<br> Z18
<br> Z20
<br> Z05
<br> Z01
<br> R01
<br> Z02
<br> Z03
<br> R02
<br> Z04
<br> PP01
<br> PP02
<br> Z01
<br> Z2.5
<br> Z05
<br> Z07
<br> Z08
<br> Z09
<br> Z11
<br> Z12
<br> Z13
<br> Z14
<br> Z15
<br> Z16
<br> Z17
<br> Z18
<br> Z21
<br> Z22
<br> Z23
<br> Z24
<br> Z25
<br> Z26
<br> Z30
<br> Z31
<br> Z33
<br> Z34
<br> Z35
<br> Z36
<br> Z2.2
<br> Z2.6
<br> Z2.1
<br> OBEC CHOCNĚJOVICE
<br> MĚŘÍTKO 1 : 10 000
Č.ZAK.158/2010
<br> CHOCNĚJOVICE
<br> OBJEDNATEL
<br> POŘIZOVATEL
<br> ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PO ZMĚNĚ Č.2 (k 07.--.2019)
ÚZEMNÍ PLÁN CHOCNĚJOVICE
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD MNICHOVO HRADIŠTĚ
<br> Č.V.01
leden 2012
<br> OBEC CHOCNĚJOVICE ZAHRNUJÍCÍ KATASTRY -
STŘEDOČESKÝ KRAJ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> CELÉ ŘEŠENÉ ÚZEMÍ LEŽÍ V PÁSMU HYGIENICKÉ OCHRANY III.ST.VODÁRENSKÉHO TOKU JIZERA
<br> CHOCNĚJOVICE,DRAHOTICE,SOVENICE a ROSTKOV
<br> ING.ARCH.XXXX XXXXX,PROJEKTANT (DODAVATEL)
Anastázova XX/X,Praha X IČO 4430 4528
<br> CELÉ ŘEŠENÉ ÚZEMÍ LEŽÍ NA ÚZEMÍ CHOPAV SEVEROČESKÁ KŘÍDA
<br> VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ
<br> HRANICE KATASTRU OBCE
<br> HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
<br> PLOCHY ÚZEMNÍCH REZERV
<br> ZASTAVITELNÉ PLOCHY
<br> HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
<br> LEGENDA
<br> ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br> PLOCHY ZMĚN ŘEŠENÉ V RÁMCI
<br> PLOCHY PŘESTAVBY
<br> ZMĚNY Č.1 ÚP CHOCNĚJOVICE
<br> PLATNÉHO ÚP CHOCNĚJOVICE
<br> ZMĚNY Č.1 ÚP CHOCNĚJOVICE
<br> PLATNÉHO ÚP CHOCNĚJOVICE
<br> R01
<br> Z01
<br> PP01
<br> Z01
<br> NR
<br> VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ č.v.01
<br> NR
<br> Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Ú P C H O C N Ě J O V I C E
ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PO VYDÁNÍ ZMĚNY č.2
V y d á v a j í c í o r g á n : Z a s t u p i t e l s t v o o b c e Ch o c n ě j o v i c e
O p a t ř e n í o b e c n é p o v a h y : 1 / 2 0 1 9
N...
uplne-zneni-up-chocnejovice-po-zmene-c.2-.pdf
Objednavatel: Obec Chocnějovice
Chocnějovice 43,294 13 Mohelnice nad Jizerou
Zastoupený Františkem Standem starostou obce
Pořizovatel: Městský úřad Mnichovo Hradiště
Zpracovatel: Ing.arch.Jan Kosík-PROZIS
Šafaříkova 277/III,293 01 XXXXX XXXXXXXX
ČKA: XXXXX,IČO: XXX XX XXX
<br> XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOCNĚJOVICE PO ZMĚNĚ Č.2
<br> Správní orgán,který změnu územního plánu
vydal: Zastupitelstvo obce Chocnějovice
<br> Pořadové číslo poslední změny: 2
<br> Datum nabytí účinnosti změny územního
plánu:
<br>
<br> Pořizovatel: Městský úřad Mnichovo Hradiště
<br> Oprávněné úřední osoby pořizovatele:
Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXX
odborný referent Odboru výstavby
a územního plánování
<br> Razítko: Podpis oprávněné úřední osoby:
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.arch.XXX XXXXX – PROZIS,autorizovaný architekt ČKA – XXXXX Šafaříkova XXX Ml.Boleslav 293 01
tel.773 663 584 mail.kosik@telecom.cz,kosik@prozis.cz,kosjan11@gmail.com <.>
<br> Úplné znění územního plánu Chocnějovice po změně č.2 - červenec 2019 1
<br>
TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> Obsah textové části dokumentace:
<br> Úvod Vymezení řešeného území podle katastrálních území obce str.2
A Vymezení zastavěného území.str.2
B Koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot.str.3
C Urbanistická koncepce,včetně vymezení zastavitelných ploch,ploch přestavby
<br> a systému sídelní zeleně.str.5
D Koncepce veřejné infrastruktury,včetně podmínek pro její umísťování.str.13
E Koncepce uspořádání krajiny,včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro
<br> změny v jejich využití,územní systém ekologické stability,prostupnost krajiny <,>
protierozní opatření,ochrana před povodněmi,rekreace,dobývání nerostů apod <.>
<br> str.19
F Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití,stanovení
<br> podmínek prostorového uspořádání,včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu.str.25
<br> G Vymezení veřejně prospěšný...
vykres-predpladanych-zaboru-zpf-vyrez-e-f.pdf
1
<br> 2
<br> 3
<br> 4
<br> 5
7
<br> 8
<br> 9
<br> 10
<br> 11/1
<br> 11/2
<br> 14
<br> 15/1
<br> 15/2
<br> 15/3
<br> 15/4
<br> 17
<br> 18
<br> 20
<br> 21
<br> 24/1
<br> 24/3
<br> 26
<br> 27
<br> 31
45 46
<br> 47
<br> 51
<br> 52
<br> 53
<br> 54
57
<br> 58
<br> 63
<br> 64
<br> 70
<br> 94
<br> 4
<br> 5/1
<br> 5/2
<br> 6
<br> 9
<br> 10
<br> 11
12
<br> 13
<br> 14
<br> 15
<br> 18
<br> 19
<br> 23
<br> 24/2
<br> 25
<br> 27
<br> 28/1
<br> 30/1
<br> 30/2
<br> 30/3
<br> 30/4
<br> 31
<br> 33
<br> 36
<br> 37/1
<br> 37/2
<br> 38
<br> 39
<br> 40
<br> 42
<br> 43
<br> 44
<br> 45
<br> 46
<br> 47
<br> 48
<br> 50/2
<br> 50/3
<br> 50/4
<br> 50/5
<br> 50/8
<br> 50/12
<br> 50/13
<br> 60/1
<br> 60/2
<br> 60/3
<br> 87/3
<br> 91/1
<br> 91/2
<br> 92/1
<br> 92/2
<br> 93/1
<br> 93/2
<br> 173/8
<br> 173/10
<br> 173/18
<br> 173/19
<br> 178/2
<br> 178/22
<br> 178/23
<br> 178/24
<br> 178/26
<br> 178/28
<br> 178/30
<br> 179/12
<br> 193/4
<br> 193/5
<br> 198/2
<br> 199/1
<br> 199/4 199/10
<br> 199/11
<br> 199/12
<br> 204
<br> 205
<br> 208/1 208/2
<br> 232/1
<br> 232/3
<br> 232/5
<br> 232/6
<br> 233/2
<br> 233/3
<br> 23
6
<br> 237/1 237/2
<br> 23
8
<br> 23
9
<br> 240
<br> 245/1
<br> 245/2
<br> 251/1
<br> 251/2
<br> 265
<br> 267/1
277
<br> 278 25/1
25/2
<br> 23
2/1
<br> 0
<br> 232/11
<br> 206/1
<br> 206/2
<br> 114
<br> 115
<br> 116
<br> 59/1
<br> 59/2
<br> 75/1
<br> 75/2
<br> 173/20
<br> 173/21
<br> 173/22
<br> 117
<br> 120
<br> 121
<br> 232/12
<br> 232/13
<br> 232/14
<br> 232/15
<br> 122
<br> 282
<br> 1/1
<br> 7/1
<br> 7/2
<br> 60/4
<br> 173/29
<br> 173/32
<br> 173/38
<br> 173/39
<br> 173/40
<br> 178/35
<br> 178/36
<br> 178/37
<br> 178/42
<br> 199
/14
<br> 232/16
<br> 237/4
<br> 173/46
<br> 21/1
<br> 21/2
<br> 178/48
<br> 178/45
<br> 178/46
<br> 178/47
<br> 178/49
<br> 178/50
<br> 178/51
<br> 178/52
<br> 178/53
<br> 178/54
<br> 178/55
<br> 178/56
<br> 178/57
<br> 178/58
<br> 178/59
<br> 178/60
<br> 178/61
<br> 178/62
<br> 138
<br> 232/17
<br> 232/18
<br> 232
/19
<br> 193/20
<br> 179/29
<br> 3/1
<br...
vykres-predpladanych-zaboru-zpf-vyrez-c-d.pdf
31
<br> 32/1
<br> 32/2
<br> 32/3
<br> 33
<br> 34
35
<br> 52
<br> 54
<br> 342/1
<br> 342/2
<br> 344/2
344/3
<br> 352/3
<br> 379/1
<br> 379/3
<br> 384/2
<br> 384/3
<br> 384/4
<br> 384/5
<br> 384/6
<br> 385
<br> 388
<br> 389
<br> 390
<br> 391
<br> 394/1
<br> 394/2
<br> 395
<br> 396
<br> 403/1
<br> 455/1
<br> 455/3
<br> 455/4
<br> 455/8
<br> 479
<br> 581
<br> 582/1
<br> 593
<br> 342/3
<br> 342/4
<br> 343
<br> 352/10
<br> 352/11
<br> 355
<br> 357
<br> 360/2
<br> 361
<br> 362
<br> 363/1
<br> 363/2
<br> 367
<br> 379/4
<br> 379/5
<br> 384/7
<br> 384/8
<br> 397
<br> 398
<br> 399
<br> 400
401
<br> 402
<br> 379/6
<br> 384/7
<br> 27
<br> 28
<br> 30
<br> 97
<br> 98
<br> 99
<br> 102
<br> 103
<br> 104
<br> 105
<br> 106
<br> 107/1
<br> 107/2
<br> 107/3
<br> 107/4
<br> 115/1
<br> 116/1
<br> 116/2
<br> 117
<br> 118
<br> 120
<br> 121
<br> 124/1
<br> 124
/2
<br> 125/2
<br> 129
<br> 130
<br> 137/1
<br> 137/2
<br> 149
<br> 403/2
<br> 566
<br> 568
<br> 569
<br> 571
<br> 572
<br> 115/3
<br> 72
<br> 100
<br> 119
<br> 124/3
<br> 134
<br> 141
<br> 144/1
<br> 144/3
<br> 145
<br> 151/1
<br> 151/2
<br> 159
<br> 403/4
<br> 403/5
<br> 403/6
<br> 403/7
<br> 124/4
<br> 403/10
<br> 403/11
<br> 117
<br> 118
<br> 130
<br> 403/2
<br> 124/4
<br> 159/1
<br> 159/2
<br> 160
<br> 162/2
<br> 163
<br> 177/3
<br> 283
<br> 284
<br> 285
<br> 112/36
<br> 112/37
<br> 112/38
<br> 112/39
<br> 11
2/5
<br> 1
<br> 148/19
<br> 173/42
<br> 173/43
<br> 173/44
<br> 173/45
<br> 159/3
<br> 177/3
<br> 285
<br> aa
<br> SOVENICESOVENICE
<br> DRAHOTICEDRAHOTICE
<br> ROSTKOVROSTKOV
<br> CHOCNĚJOVICECHOCNĚJOVICE
<br> bb
<br> ee
dd
<br> cc
<br> ff
<br> cc
<br> dd
<br> O2cd
<br> O2cd
<br> VÝŘ
EZ
<br> "c,d
" Z
<br> VÝK
RE
<br> SU
PŘ
<br> ED
PO
<br> KLÁ
DA
<br> NÝ
CH
<br> ZÁ
BO
<br> RŮ
PŮ
<br> DN
ÍHO
<br> FO
ND
<br> U -
OD
<br> ŮV
OD
<br> NĚ
NÍ Z
<br> MĚ
NY
<br> Č <.>
1 Ú
<br> ZEM
NÍH
<br> O P
LÁN
<br> U
1 :
<br> 2 8
80
<br> NR
<br> TŘ
ÍDA
<br> A K
ÓD
<br> OC
HR
<br> AN
Y B
<br> PE
J
<br> ZE
MĚ
<br> DĚ
LS
<br> KÁ
PŮ
<br> DA
S
<br> T...
vykres-predpladanych-zaboru-zpf-vyrez-a-b.pdf
32
<br> 33/1
<br> 33/2
<br> 33/3
<br> 33/4
<br> 33/5
<br> 34/1
<br> 34/2
<br> 34/3
<br> 35/3
348/1
<br> 349
<br> 351/1
<br> 352
<br> 353/1
<br> 353/2
354355
<br> 356372/1
372/2
<br> 374
<br> 375
<br> 376/4
<br> 376/5419/1
<br> 419/2
<br> 435
<br> 436/1
<br> 436/2
<br> 437
<br> 438
<br> 439/1
<br> 439/2
<br> 441/1
<br> 441/3
<br> 441/4
<br> 442/1
<br> 442/2
<br> 442/4
<br> 442/10
<br> 444
<br> 445
<br> 524/1
<br> 524/2
<br> 525
<br> 527
<br> 763
<br> 768
<br> 770
<br> 771/1
<br> 771/2
<br> 419/3
<br> 759/1
<br> 134
<br> 487/3
<br> 350/3
<br> 348/2
<br> 520/37
<br> 520/10
<br> 520/28
<br> 520/29
<br> 520/30
<br> 520/5
<br> 520/6
<br> 520/7
<br> 441/5
<br> 450/2
<br> 487/5
<br> 487/6
<br> 487/8
<br> 343/1
<br> 344/1
<br> 344/2
<br> 351/3
<br> 351/4
<br> 351/5
<br> 351/6
<br> 419/2
<br> 1/1
<br> 2
<br> 3
<br> 4
<br> 5/1
<br> 5/2
<br> 6
<br> 14
<br> 16/1
<br> 16/2
<br> 70
<br> 84
<br> 112
<br> 115
<br> 2
<br> 3
<br> 5/1
<br> 5/3
<br> 6
8
<br> 11/1
11/212
<br> 13/1
<br> 14/3
<br> 15
<br> 17/1
<br> 18/1
<br> 18/2
<br> 18/3
<br> 23
<br> 24
<br> 25/1
<br> 25/2
25/3
<br> 25/5
<br> 26
<br> 28/1
<br> 28/2
<br> 29
<br> 30
<br> 31/1
<br> 54
<br> 55
<br> 60/1
<br> 60/2
<br> 61/1
<br> 61/2
<br> 63/1
<br> 69/1
<br> 69/2
<br> 70/1
<br> 70/2
<br> 70/3
70/4
<br> 73/1
<br> 732/1
<br> 732/4
<br> 73
2/5
<br> 732/6
<br> 734
<br> 735
<br> 736
<br> 738
<br> 740
<br> 741
<br> 746/5
<br> 131
<br> 132
<br> 133
<br> 15/1
15/2
<br> 25/6
25/7
<br> 25/8
<br> 25/9
<br> 31/2
<br> 31/3
<br> 31/4
<br> 60/4
<br> 60/5
<br> 61/5
<br> 62/3
<br> 62/4
<br> 70/
6
<br> 76/4
<br> 76/5
<br> 76/6
<br> 76/7
<br> 90/5
<br> 90/6
<br> 90/7
<br> 90/8
<br> 90/10
<br> 798
<br> 29
<br> 732/6
<br> NR
<br> aa
<br> SOVENICESOVENICE
<br> DRAHOTICEDRAHOTICE
<br> ROSTKOVROSTKOV
<br> CHOCNĚJOVICECHOCNĚJOVICE
<br> bb
<br> ee
dd
<br> cc
<br> ff
<br> aa
<br> bb
<br> O2ab
<br> O2ab
<br> VÝŘ
EZ
<br> "ab
" Z
<br> VÝK
RE
<br> S P
ŘE
<br> DP
OK
<br> LÁD
AN
<br> ÝC
H Z
<br> ÁBO
RŮ
<br> PŮ
DN
<br> ÍHO
FO
<br> ND
U -
<br> OD
ŮV
<br> OD...
koordinacni-vykres-vyrez-e-f284826947.pdf
JOVI
<br> E
<br> /36
<br> Nu <.>
<br> I IL ___„_EIIB_
<br> % _:
<br> IL 50/12 SILNICE |||.ka.v.27 5
<br> W.a.?
<br> “\\-173MB
<br> H B V (o
<br> 173/
<br> %;
<br> Ill
<br> >EI:
<br> SOVENICE
<br> CHOCNĚJOVICE
<br> DRAHOTICE
<br> |____ |____
<br> ROSTKOV
<br> ———1 ___I
<br>,<.>.<.> —.<.>.I |_______t
<br> r——————| |______.<.> l
<br> WIIIIIIIIIIIJ
<br> Flllllllllllh
<br> m< 9352.< „092231 8%?.<mz_8<mxm 3 B_„Žš _zmšmšcšš ŽŠ
<br> % „maz „Šmošžššmš
<br> Ě _Šoš „mšmommš - mě< > <_z_om
<br> Išzam „mwmzmš sms Camo 2825052
<br> „šmš N>2><mzmš ŠŠ— Pm „Ši % % 01825052 Išzam ŠŠŠ
<br> N>2><=mrzm Ecg.: Em „ší % % 2825053
<br>.<.> NON \.<.> ohm %
<br> 193 3 19on 93 š 98? ím š
<br> : 338 3 : Na š 83 $$$
<br> NN; - Ng : Nb 3
<br> m.<.> a.<.> N _aomozžšzřo ŽŠ: - 2% o 4 522.10 Šzc 2323053 4 „še %
koordinacni-vykres-vyrez-c-d388460618.pdf
2
<br> Sovinka
<br> LBK5
<br> M
<br> O
<br>
<br> 8
<br> S
<br> I
<br> L
<br> N
<br> I
<br> C
<br> E
<br>
<br> I
<br> I
<br> I
<br> <.>
<br> k
<br> a
<br> t
<br> <.>
<br> č
<br> <.>
<br> 2
<br> 7
<br> 7
<br> 8
<br> aa
<br> SOVENICESOVENICE
<br> DRAHOTICEDRAHOTICE
<br> ROSTKOVROSTKOV
<br> CHOCNĚJOVICECHOCNĚJOVICE
<br> bb
<br> ee
dd
<br> cc
<br> ff
<br> cc
<br> dd
<br> O1cd
<br> O1cd
<br> VÝ
ŘE
<br> Z "
c,d
<br> " Z
KO
<br> OR
DN
<br> INA
ČN
<br> ÍHO
VÝ
<br> KR
ES
<br> U -
ZM
<br> ĚN
A Č
<br>.1
ÚZ
<br> EM
NÍH
<br> O P
LÁ
<br> NU
C
<br> HO
CN
<br> ĚJ
OV
<br> ICE
1
<br> : 2
88
<br> 0
<br> NR
<br> L
E
<br> G
E
<br> N
D
<br> A
<br> PL
OC
<br> HY
S
<br> R
OZ
<br> DÍ
LN
<br> ÝM
ZP
<br> ŮS
O
<br> BE
M
<br> V
YU
<br> ŽI
TÍ
<br> BV
BY
<br> DL
EN
<br> Í V
RO
<br> DIN
NÝ
<br> CH
DO
<br> ME
CH
<br> - V
EN
<br> KO
VS
<br> KÉ
~2
<br>,02
/ ~
<br> 0 <,>
28
<br> ha
<br> HR
AN
<br> ICE
KA
<br> TA
ST
<br> RU
<br>
ICO
B
<br> 53
59
<br> 23
<br> HR
AN
<br> ICE
ŘE
<br> ŠE
NÉ
<br> HO
ÚZ
<br> EM
Í O
<br> BE
C C
<br> HO
CN
<br> ĚJ
OV
<br> ICE
~ 1
<br> 33
4,0
<br> 0 h
a
<br> ZM
ĚN
<br> A Z
AS
<br> TA
VĚ
<br> NÉ
HO
<br> ÚZ
EM
<br> Í D
LE
<br> ZM
ĚN
<br> Y č
<.> 2
<br> ÚP
CH
<br> OC
NĚ
<br> JO
VIC
<br> E
~ 2
<br>.16
ha
<br> ZA
ST
<br> AV
ITE
<br> LN
É P
<br> LO
CH
<br> Y D
LE
<br> ZM
ĚN
<br> Y č
<.> 2
<br> ÚP
CH
<br> OC
NĚ
<br> JO
VIC
<br> E Z2
<.> 1
<br> - Z
2.6
<br> ~
2,1
<br> 2 h
a
<br> ZM
ĚN
<br> A
S
<br> T
A
<br> V
<br> ZS
ZE
<br> LE
Ň S
<br> OU
KR
<br> OM
Á A
<br> VY
HR
<br> AZ
EN
<br> Á
<br>
~ 0
<,> 20
<br> / ~
0 <,>
<br> 81
ha
<br> ZP
ZE
<br> LE
Ň P
<br> ŘÍR
OD
<br> NÍH
O C
<br> HA
RA
<br> KT
ER
<br> U
<br>
~ 0
<,> 04
<br> /
0,0
<br> 0 h
a
<br> AutoCAD SHX Text
VDJ Chocnějovice Sovínky
<br> AutoCAD SHX Text
OC/LT 60
<br> AutoCAD SHX Text
OC/LT 60
<br> AutoCAD SHX Text
344/2
<br> AutoCAD SHX Text
342/2
<br> AutoCAD SHX Text
344/3
<br> AutoCAD SHX Text
342/1
<br> AutoCAD SHX Text
395
<br> AutoCAD SHX Text
352/3
<br> AutoCAD SHX Text
390
<br> AutoCAD SHX Text
391
<br> AutoCAD SHX Text
388
...
koordinacni-vykres-vyrez-a-b515610955.pdf
OUČ
<br> M
<br> O
<br>
<br> 8
<br> 2
<br> S
<br> I
<br> L
<br> N
<br> I
<br> C
<br> E
<br>
<br> I
<br> I
<br> I
<br> <.>
<br> k
<br> a
<br> t
<br> <.>
<br> č
<br> <.>
<br> 2
<br> 7
<br> 7
<br> 3
<br> M
<br> O
<br>
<br> 8
<br> aa
<br> SOVENICESOVENICE
<br> DRAHOTICEDRAHOTICE
<br> ROSTKOVROSTKOV
<br> CHOCNĚJOVICECHOCNĚJOVICE
<br> bb
<br> ee
dd
<br> cc
<br> ff
<br> aa
<br> bb
<br> O1ab
<br> O1ab
<br> VÝ
ŘE
<br> ZY
"a
<br>,b"
Z
<br> KO
OR
<br> DN
INA
<br> ČN
ÍHO
<br> VÝ
KR
<br> ES
U -
<br> ZM
ĚN
<br> A Č
<.> 1
<br> ÚZ
EM
<br> NÍH
O P
<br> LÁ
NU
<br> C
HO
<br> CN
ĚJ
<br> OV
ICE
<br> 1
: 2
<br> 88
0
<br> NR
<br> L
E
<br> G
E
<br> N
D
<br> A
NZ
<br> O
PL
<br> OC
HY
<br> ZE
MĚ
<br> DĚ
LS
<br> KÉ
- O
<br> RN
Á P
<br> ŮD
A
<br> ~
0,0
<br> 7 h
a
<br> PL
OC
<br> HY
S
<br> R
OZ
<br> DÍ
LN
<br> ÝM
ZP
<br> ŮS
O
<br> BE
M
<br> V
YU
<br> ŽI
TÍ
<br> BV
BY
<br> DL
EN
<br> Í V
RO
<br> DIN
NÝ
<br> CH
DO
<br> ME
CH
<br> - V
EN
<br> KO
VS
<br> KÉ
~2
<br>,02
/ ~
<br> 0 <,>
28
<br> ha
<br> HR
AN
<br> ICE
KA
<br> TA
ST
<br> RU
<br>
ICO
B
<br> 53
59
<br> 23
<br> HR
AN
<br> ICE
ŘE
<br> ŠE
NÉ
<br> HO
ÚZ
<br> EM
Í O
<br> BE
C C
<br> HO
CN
<br> ĚJ
OV
<br> ICE
~ 1
<br> 33
4,0
<br> 0 h
a
<br> ZM
ĚN
<br> A Z
AS
<br> TA
VĚ
<br> NÉ
HO
<br> ÚZ
EM
<br> Í D
LE
<br> ZM
ĚN
<br> Y č
<.> 2
<br> ÚP
CH
<br> OC
NĚ
<br> JO
VIC
<br> E
~ 2
<br>.16
ha
<br> ZA
ST
<br> AV
ITE
<br> LN
É P
<br> LO
CH
<br> Y D
LE
<br> ZM
ĚN
<br> Y č
<.> 2
<br> ÚP
CH
<br> OC
NĚ
<br> JO
VIC
<br> E Z2
<.> 1
<br> - Z
2.6
<br> ~
2,1
<br> 2 h
a
<br> ZM
ĚN
<br> A
S
<br> T
A
<br> V
<br> ZS
ZE
<br> LE
Ň S
<br> OU
KR
<br> OM
Á A
<br> VY
HR
<br> AZ
EN
<br> Á
<br>
~ 0
<,> 20
<br> / ~
0 <,>
<br> 81
ha
<br> AutoCAD SHX Text
375
<br> AutoCAD SHX Text
374
<br> AutoCAD SHX Text
372/2
<br> AutoCAD SHX Text
372/1
<br> AutoCAD SHX Text
352
<br> AutoCAD SHX Text
348/1
<br> AutoCAD SHX Text
351/1
<br> AutoCAD SHX Text
353/1
<br> AutoCAD SHX Text
353/2
<br> AutoCAD SHX Text
354
<br> AutoCAD SHX Text
355
<br> AutoCAD SHX Text
356
<br> AutoCAD SHX Text
349
<...
vykres-verejne-prospesnych-staveb-opatreni-a-asanaci-vyrez-a-f.pdf
1
<br> 2
<br> 3
<br> 4
<br> 5
<br> 6
<br> 9
<br> 10
<br> 11
<br> 12
<br> 13
<br> 14
<br> 15
<br> 16
<br> 17
<br> 18
<br> 20
<br> 22
<br> 25
26
<br> 28
<br> 29
<br> 31
<br> 32
<br> 33
<br> 34
<br> 35
<br> 36
<br> 37
<br> 38
<br> 40
<br> 42
<br> 43
<br> 45
<br> 46
<br> 47/1
<br> 47/2
<br> 49/1
<br> 49/2
<br> 49/4
<br> 51
<br> 124
<br> 126
<br> 128
131
<br> 132
<br> 134
<br> 135155
<br> 159
<br> 160
<br> 161
<br> 162
<br> 164
<br> 3
<br> 4/1
<br> 4/2
<br> 5
<br> 6
<br> 7
<br> 8
<br> 9/1
<br> 10/1
<br> 10/2
<br> 12/1
<br> 14
<br> 15
<br> 17
<br> 18/1
<br> 19
<br> 20
<br> 21
<br> 23
24 25/1 25/2
<br> 26
<br> 27/1
<br> 28
<br> 29
<br> 30
<br> 32
<br> 35
<br> 36/1
<br> 36/2
<br> 38/1
<br> 39
<br> 40
43/1
<br> 43/2
<br> 43/3
<br> 44
<br> 46/1
<br> 46/2
<br> 46/3
<br> 47
<br> 48
<br> 49 50
<br> 51
<br> 55/1
<br> 56
<br> 57
<br> 58
<br> 60
<br> 63/1
<br> 63/2
<br> 63/3
67
<br> 76
<br> 89/2
<br> 89/3
<br> 264/12
<br> 264/13
<br> 288/1
<br> 288/2
288/3
<br> 288/4
<br> 296/3
<br> 297
<br> 298
<br> 299
<br> 316
<br> 319/1
<br> 402/1
<br> 418/1
<br> 418/2
419
<br> 420
<br> 421/1
<br> 421/3
<br> 421/4
<br> 422 423
<br> 424/2
<br> 424/3
<br> 719/1
<br> 719/2
<br> 719/4
<br> 721
<br> 722
<br> 723
<br> 724
<br> 725
<br> 726
<br> 727
<br> 728
<br> 731
<br> 733
<br> 734
<br> 735
<br> 736
<br> 737
<br> 738
<br> 759/3
<br> 770/1
<br> 776
<br> 816/1
<br> 816/2
<br> 816/3
<br> 818/1
<br> 818/2
<br> 4/3
<br> 315/2
<br> 295/2
<br> 295/3
<br> 295/4
<br> 41/1
<br> 41/2
<br> 291
<br> 293/1
<br> 294
<br> 295/8 394/2
<br> 46/4
<br> 820
<br> 288/5
<br> 288/6
<br> 288/6
<br> 32
<br> 33/1
<br> 33/2
<br> 33/3
<br> 33/4
<br> 33/5
<br> 34/1
<br> 34/2
<br> 34/3
<br> 35/3
348/1
<br> 349
<br> 351/1
<br> 352
<br> 353/1
<br> 353/2
354355
<br> 356372/1
372/2
<br> 374
<br> 375
<br> 376/4
<br> 376/5419/1
<br> 419/2
<br> 435
<br> 436/1
<br> 436/2
<br> 437
<br> 438
<br> 439/1
<br> 439/2
<br> 441/1
<br> 441/3
<br> 441/4
<br> 442/1
<br> 442/2
<br> 442/4
<br> 442/10
<br> 444
<br> 445
<br> 524/1
<br> 524/2
<br> 52...
vykres-technicke-infrastruktury-vyrez-e-f947839876.pdf
1
<br> 2
<br> 3
<br> 4
<br> 5
<br> 6
<br> 9
<br> 10
<br> 11
<br> 12
<br> 13
<br> 14
<br> 15
<br> 16
<br> 17
<br> 18
<br> 28
<br> 29
<br> 31
<br> 32
<br> 33
<br> 34
<br> 35
<br> 36
<br> 37
<br> 38
<br> 40
<br> 42
<br> 43
<br> 45
<br> 46
<br> 47/1
<br> 47/2
<br> 49/1
<br> 49/2
<br> 49/4
<br> 51
<br> 124
<br> 126
<br> 128
131
<br> 132
<br> 134
<br> 135155
<br> 159
<br> 160
<br> 161
<br> 162
<br> 164
<br> 3
<br> 4/1
<br> 4/2
<br> 5
<br> 6
<br> 7
<br> 8
<br> 9/1
<br> 10/1
<br> 10/2
<br> 12/1
<br> 14
<br> 15
<br> 17
<br> 18/1
<br> 19
<br> 20
<br> 21
<br> 23
24 25/1 25/2
<br> 26
<br> 27/1
<br> 28
<br> 30
<br> 38/1
<br> 39
<br> 40
43/1
<br> 43/2
<br> 43/3
<br> 44
<br> 46/1
<br> 46/2
<br> 46/3
<br> 47
<br> 48
<br> 49 50
<br> 51
<br> 55/1
<br> 56
<br> 57
<br> 58
<br> 60
<br> 63/1
<br> 63/2
<br> 63/3
67
<br> 76
<br> 89/2
<br> 89/3
<br> 264/12
<br> 264/13
<br> 288/1
<br> 288/2
288/3
<br> 288/4
<br> 296/3
<br> 297
<br> 418/1
<br> 418/2
419
<br> 420
<br> 421/1
<br> 421/3
<br> 421/4
<br> 422 423
<br> 424/2
<br> 424/3
<br> 719/1
<br> 719/2
<br> 719/4
<br> 721
<br> 722
<br> 723
<br> 724
<br> 725
<br> 727
<br> 731
<br> 734
<br> 735
<br> 736
<br> 737
<br> 738
<br> 759/3
<br> 770/1
<br> 776
<br> 816/1
<br> 816/2
<br> 816/3
<br> 818/1
<br> 818/2
<br> 4/3
<br> 315/2
<br> 295/2
<br> 295/3
<br> 295/4
<br> 41/1
<br> 41/2
<br> 291
<br> 293/1
<br> 46/4
<br> 820
<br> 288/5
<br> 288/6
<br> 288/6
<br> 1
<br> 2
<br> 3
<br> 4
<br> 5
7
<br> 8
<br> 9
<br> 10
<br> 11/1
<br> 11/2
<br> 14
<br> 15/1
<br> 15/2
<br> 15/3
<br> 15/4
<br> 17
<br> 18
<br> 20
<br> 21
<br> 24/1
<br> 24/3
<br> 26
<br> 27
<br> 31
45 46
<br> 47
<br> 51
<br> 52
<br> 53
<br> 54
57
<br> 58
<br> 63
<br> 64
<br> 70
<br> 94
<br> 4
<br> 5/1
<br> 5/2
<br> 6
<br> 9
<br> 10
<br> 11
12
<br> 13
<br> 14
<br> 15
<br> 18
<br> 19
<br> 23
<br> 24/2
<br> 25
<br> 27
<br> 28/1
<br> 30/1
<br> 30/2
<br> 30/3
<br> 30/4
<br> 31
<br> 33
<br> 36
<br> 37/1
<br> 37/2
<br> 38
<br> 39
<br> 40
<br> 42
<br> 43
<br> 44
<br> 45
<br> 46
<br> 47
<br> 48
<br> 50/2...
vykres-technicke-infrastruktury-vyrez-a263199246.pdf
32
<br> 33/1
<br> 33/2
<br> 33/3
<br> 33/4
<br> 33/5
<br> 34/1
<br> 34/2
<br> 34/3
<br> 35/1
<br> 35/3
<br> 36
<br> 38
<br> 39
<br> 40
42/1
<br> 42/2
<br> 42/3
<br> 43/1
<br> 65
<br> 111
<br> 333/3
<br> 334/2
<br> 34
0/3
<br> 346
347
<br> 348/1
<br> 349
<br> 351/1
<br> 352
<br> 353/1
<br> 353/2
354355
<br> 356
<br> 357
358/1
<br> 359/1
<br> 359/2
<br> 360
<br> 361
<br> 372/1
372/2
<br> 374
<br> 375
<br> 376/1
<br> 376/4
<br> 376/5
<br> 380/1
<br> 419/2
<br> 435
<br> 436/2
<br> 437
<br> 439/1
<br> 441/3
<br> 442/1
<br> 444
<br> 445
<br> 757/1
<br> 757/2
<br> 763
<br> 770
<br> 771/1
<br> 771/2
<br> 380/4
<br> 31/1
<br> 31/2
<br> 134
<br> 487/3
<br> 362/1
<br> 362/2
<br> 757/3
<br> 350/3
<br> 348/2
<br> 520/10
<br> 520/5
<br> 520/6
<br> 520/7
<br> 418/4
<br> 450/2
<br> 487/5
<br> 487/6
<br> 487/8
<br> 335/1
<br> 343/1
<br> 344/1
<br> 344/2
<br> 351/3
<br> 351/4
<br> 351/5
<br> 351/6
<br> 419/2
<br> 362/2
<br> 757/3
<br> HR
ANI
<br> CE
KAT
<br> AST
RU
<br>
ICO
<br> B 5
359
<br> 23
<br> L
E
<br> G
E
<br> N
D
<br> A
<br> ŘEŠ
ENÉ
<br> HO
ÚZ
<br> EM
Í OB
<br> EC
CH
<br> OC
NĚJ
<br> OV
ICE
<br> ~ 1
334
<br>,00
ha
<br> ZAS
TAV
<br> ĚNÉ
ÚZ
<br> EM
Í DL
<br> E Z
2 Ú
<br> P C
HO
<br> CN
ĚJO
<br> VIC
E 7
<br> 1,46
6 ha
<br> ZM
ĚN
<br> A
S
<br> T
A
<br> V
<br> V4a
<br> V4a
<br> VÝ
ŘE
<br> Z "
a" Z
<br> VÝ
KR
<br> ES
U T
<br> EC
HN
<br> ICK
É I
<br> NF
RA
<br> ST
RU
<br> KT
UR
<br> Y -
PR
<br> ÁV
NÍ
<br> ST
AV
<br> PO
VY
<br> DÁ
NÍ
<br> ZM
ĚN
<br> Y Č
<.> 1
<br> (k 0
6.1
<br> 2.2
011
<br> ) 1
: 2
<br> 88
0
<br> aa
<br> N
R
<br> NAV
RH
<br> OV
ANÁ
<br> DE
ŠŤO
<br> VÁ
KAN
<br> ALI
ZAC
<br> E D
LE
<br> ÚP R
UŠE
<br> NÁ
Z2
<br> NAV
RH
<br> OV
ANÝ
<br> VO
DO
<br> VO
D D
<br> LE
ÚP
<br> RU
ŠEN
<br> Ý Z
2
<br> NAV
RH
<br> OV
ANÁ
<br> PL
OC
<br> HA
KO
<br> MU
NIK
<br> ACÍ
DL
<br> E Ú
P R
<br> UŠE
NÁ
<br> Z2
<br> DRAHOTICEDRAHOTICE
<br> ROSTKOVROSTKOV
<br> CHOCNĚJOVICECHOCNĚJOVICE
<br> bb
dd
<br> cc
<br> SOVENICESOVENICE
<br> ee
ff
<br> AutoCAD SHX Text
BV NZOBV NZO
<br> AutoCAD SHX Text...
hlavni-vykres-vyrez-e-f919248076.pdf
1
<br> 2
<br> 3
<br> 4
<br> 5
7
<br> 8
<br> 9
<br> 10
<br> 11/1
<br> 11/2
<br> 14
<br> 15/1
<br> 15/2
<br> 15/3
<br> 15/4
<br> 17
<br> 18
<br> 20
<br> 21
<br> 24/1
<br> 24/3
<br> 26
<br> 27
<br> 31
45 46
<br> 47
<br> 51
<br> 52
<br> 53
<br> 54
57
<br> 58
<br> 63
<br> 64
<br> 70
<br> 94
<br> 4
<br> 5/1
<br> 5/2
<br> 6
<br> 9
<br> 10
<br> 11
12
<br> 13
<br> 14
<br> 15
<br> 18
<br> 19
<br> 23
<br> 24/2
<br> 25
<br> 27
<br> 28/1
<br> 30/1
<br> 30/2
<br> 30/3
<br> 30/4
<br> 31
<br> 33
<br> 36
<br> 37/1
<br> 37/2
<br> 38
<br> 39
<br> 40
<br> 42
<br> 43
<br> 44
<br> 45
<br> 46
<br> 47
<br> 48
<br> 50/2
<br> 50/3
<br> 50/4
<br> 50/5
<br> 50/8
<br> 50/12
<br> 50/13
<br> 60/1
<br> 60/2
<br> 60/3
<br> 87/3
<br> 91/1
<br> 91/2
<br> 92/1
<br> 92/2
<br> 93/1
<br> 93/2
<br> 173/8
<br> 173/10
<br> 173/18
<br> 173/19
<br> 178/2
<br> 178/22
<br> 178/23
<br> 178/24
<br> 178/26
<br> 178/28
<br> 178/30
<br> 179/12
<br> 193/4
<br> 193/5
<br> 198/2
<br> 199/1
<br> 199/4 199/10
<br> 199/11
<br> 199/12
<br> 204
<br> 205
<br> 208/1 208/2
<br> 232/1
<br> 232/3
<br> 232/5
<br> 232/6
<br> 233/2
<br> 233/3
<br> 23
6
<br> 237/1 237/2
<br> 23
8
<br> 23
9
<br> 240
<br> 245/1
<br> 245/2
<br> 251/1
<br> 251/2
<br> 265
<br> 267/1
277
<br> 278 25/1
25/2
<br> 23
2/1
<br> 0
<br> 232/11
<br> 206/1
<br> 206/2
<br> 114
<br> 115
<br> 116
<br> 59/1
<br> 59/2
<br> 75/1
<br> 75/2
<br> 173/20
<br> 173/21
<br> 173/22
<br> 117
<br> 120
<br> 121
<br> 232/12
<br> 232/13
<br> 232/14
<br> 232/15
<br> 122
<br> 282
<br> 1/1
<br> 7/1
<br> 7/2
<br> 60/4
<br> 173/29
<br> 173/32
<br> 173/38
<br> 173/39
<br> 173/40
<br> 178/35
<br> 178/36
<br> 178/37
<br> 178/42
<br> 199
/14
<br> 232/16
<br> 237/4
<br> 173/46
<br> 21/1
<br> 21/2
<br> 178/48
<br> 178/45
<br> 178/46
<br> 178/47
<br> 178/49
<br> 178/50
<br> 178/51
<br> 178/52
<br> 178/53
<br> 178/54
<br> 178/55
<br> 178/56
<br> 178/57
<br> 178/58
<br> 178/59
<br> 178/60
<br> 178/61
<br> 178/62
<br> 138
<br> 232/17
<br> 232/18
<br> 232
/19
<br> 193/20
<br> 179/29
<br> 3/1
<br...
hlavni-vykres-vyrez-c-d282277382.pdf
31
<br> 32/1
<br> 32/2
<br> 32/3
<br> 33
<br> 34
35
<br> 52
<br> 54
<br> 342/1
<br> 342/2
<br> 344/2
344/3
<br> 352/3
<br> 379/1
<br> 379/3
<br> 384/2
<br> 384/3
<br> 384/4
<br> 384/5
<br> 384/6
<br> 385
<br> 388
<br> 389
<br> 390
<br> 391
<br> 394/1
<br> 394/2
<br> 395
<br> 396
<br> 403/1
<br> 455/1
<br> 455/3
<br> 455/4
<br> 455/8
<br> 479
<br> 581
<br> 582/1
<br> 593
<br> 342/3
<br> 342/4
<br> 343
<br> 352/10
<br> 352/11
<br> 355
<br> 357
<br> 360/2
<br> 361
<br> 362
<br> 363/1
<br> 363/2
<br> 367
<br> 379/4
<br> 379/5
<br> 384/7
<br> 384/8
<br> 397
<br> 398
<br> 399
<br> 400
401
<br> 402
<br> 379/6
<br> 384/7
<br> 27
<br> 28
<br> 30
<br> 97
<br> 98
<br> 99
<br> 102
<br> 103
<br> 104
<br> 105
<br> 106
<br> 107/1
<br> 107/2
<br> 107/3
<br> 107/4
<br> 115/1
<br> 116/1
<br> 116/2
<br> 117
<br> 118
<br> 120
<br> 121
<br> 124/1
<br> 124
/2
<br> 125/2
<br> 129
<br> 130
<br> 137/1
<br> 137/2
<br> 149
<br> 403/2
<br> 566
<br> 568
<br> 569
<br> 571
<br> 572
<br> 115/3
<br> 72
<br> 100
<br> 119
<br> 124/3
<br> 134
<br> 141
<br> 144/1
<br> 144/3
<br> 145
<br> 151/1
<br> 151/2
<br> 159
<br> 403/4
<br> 403/5
<br> 403/6
<br> 403/7
<br> 124/4
<br> 403/10
<br> 403/11
<br> 117
<br> 118
<br> 130
<br> 403/2
<br> 124/4
<br> 159/1
<br> 159/2
<br> 160
<br> 162/2
<br> 163
<br> 177/3
<br> 283
<br> 284
<br> 285
<br> 112/36
<br> 112/37
<br> 112/38
<br> 112/39
<br> 11
2/5
<br> 1
<br> 148/19
<br> 173/42
<br> 173/43
<br> 173/44
<br> 173/45
<br> 159/3
<br> 177/3
<br> 285
<br> V2cd
<br> V2cd
<br> VÝ
ŘE
<br> Z "
c,d
<br> " Z
HL
<br> AV
NÍH
<br> O
VÝ
<br> KR
ES
<br> U -
PR
<br> ÁV
NÍ
<br> ST
AV
<br> PO
VY
<br> DÁ
NÍ
<br> ZM
ĚN
<br> Y Č
<.> 1
<br> (k
06
<br>.1
2 <.>
<br> 20
11
<br> )
1
<br> : 2
88
<br> 0
<br> aa
<br> SOVENICESOVENICE
<br> DRAHOTICEDRAHOTICE
<br> ROSTKOVROSTKOV
<br> CHOCNĚJOVICECHOCNĚJOVICE
<br> bb
<br> ee
dd
<br> cc
<br> ff
<br> cc
<br> dd
<br> NR
<br> L
E
<br> G
E
<br> N
D
<br> A
<br> PL
OC
<br> HY
S
<br> R
OZ
<br> DÍ
LN
<br> ÝM
ZP
<br> ŮS
O
<br> BE
M
<br> V
YU
<br> ŽI
TÍ
<br...
hlavni-vykres-vyrez-a-b967815157.pdf
32
<br> 33/1
<br> 33/2
<br> 33/3
<br> 33/4
<br> 33/5
<br> 34/1
<br> 34/2
<br> 34/3
<br> 35/3
348/1
<br> 349
<br> 351/1
<br> 352
<br> 353/1
<br> 353/2
354355
<br> 356372/1
372/2
<br> 374
<br> 375
<br> 376/4
<br> 376/5419/1
<br> 419/2
<br> 435
<br> 436/1
<br> 436/2
<br> 437
<br> 438
<br> 439/1
<br> 439/2
<br> 441/1
<br> 441/3
<br> 441/4
<br> 442/1
<br> 442/2
<br> 442/4
<br> 442/10
<br> 444
<br> 445
<br> 524/1
<br> 524/2
<br> 525
<br> 527
<br> 763
<br> 768
<br> 770
<br> 771/1
<br> 771/2
<br> 419/3
<br> 759/1
<br> 134
<br> 487/3
<br> 350/3
<br> 348/2
<br> 520/37
<br> 520/10
<br> 520/28
<br> 520/29
<br> 520/30
<br> 520/5
<br> 520/6
<br> 520/7
<br> 441/5
<br> 450/2
<br> 487/5
<br> 487/6
<br> 487/8
<br> 343/1
<br> 344/1
<br> 344/2
<br> 351/3
<br> 351/4
<br> 351/5
<br> 351/6
<br> 419/2
<br> 1/1
<br> 2
<br> 3
<br> 4
<br> 5/1
<br> 5/2
<br> 6
<br> 14
<br> 16/1
<br> 16/2
<br> 70
<br> 84
<br> 112
<br> 115
<br> 2
<br> 3
<br> 5/1
<br> 5/3
<br> 6
8
<br> 11/1
11/212
<br> 13/1
<br> 14/3
<br> 15
<br> 17/1
<br> 18/1
<br> 18/2
<br> 18/3
<br> 23
<br> 24
<br> 25/1
<br> 25/2
25/3
<br> 25/5
<br> 26
<br> 28/1
<br> 28/2
<br> 29
<br> 30
<br> 31/1
<br> 54
<br> 55
<br> 60/1
<br> 60/2
<br> 61/1
<br> 61/2
<br> 63/1
<br> 69/1
<br> 69/2
<br> 70/1
<br> 70/2
<br> 70/3
70/4
<br> 73/1
<br> 732/1
<br> 732/4
<br> 73
2/5
<br> 732/6
<br> 734
<br> 735
<br> 736
<br> 738
<br> 740
<br> 741
<br> 746/5
<br> 131
<br> 132
<br> 133
<br> 15/1
15/2
<br> 25/6
25/7
<br> 25/8
<br> 25/9
<br> 31/2
<br> 31/3
<br> 31/4
<br> 60/4
<br> 60/5
<br> 61/5
<br> 62/3
<br> 62/4
<br> 70/
6
<br> 76/4
<br> 76/5
<br> 76/6
<br> 76/7
<br> 90/5
<br> 90/6
<br> 90/7
<br> 90/8
<br> 90/10
<br> 798
<br> 29
<br> 732/6
<br> NR
<br> L
E
<br> G
E
<br> N
D
<br> A
NZ
<br> O
PL
<br> OC
HY
<br> ZE
MĚ
<br> DĚ
LS
<br> KÉ
- O
<br> RN
Á P
<br> ŮD
A
<br> ~
0,0
<br> 7 h
a
<br> PL
OC
<br> HY
S
<br> R
OZ
<br> DÍ
LN
<br> ÝM
ZP
<br> ŮS
O
<br> BE
M
<br> V
YU
<br> ŽI
TÍ
<br> BV
BY
<br> DL
EN
<br> Í V
RO
<br> DIN
NÝ
<br> CH
DO
<br> ME
CH
<br> - V
EN
<br> KO
VS
<br...
vykres-zakladniho-cleneni-vyrez-b.pdf
SOVENICESOVENICE
<br> DRAHOTICEDRAHOTICE
ROSTKOVROSTKOV
<br> CHOCNĚJOVICECHOCNĚJOVICE
<br> V1B
<br> V1B
<br> VÝ
ŘE
<br> Z "
B"
<br> Z V
ÝK
<br> RE
SU
<br> ZÁ
KL
<br> AD
NÍH
<br> O Č
LE
<br> NĚ
NÍ
<br> - P
RÁ
<br> VN
Í S
<br> TA
V P
<br> O V
YD
<br> ÁN
Í Z
<br> MĚ
NY
<br> Č <.>
1 (
<br> k 0
6.1
<br> 2.2
011
<br> )
1 :
<br> 10
00
<br> 0
<br> BB
<br> AA
<br> NR
<br> L
E
<br> G
E
<br> N
D
<br> A
ZM
<br> ĚN
A
<br> S
T
<br> A
V
<br> PL
OC
<br> HY
FU
<br> NK
ČN
<br> ÍCH
ZM
<br> ĚN
V
<br> ŘE
ŠE
<br> NÉ
M
<br> ÚZ
EM
<br> Í
~ 7
<br>,83
ha
<br> HR
AN
<br> ICE
KA
<br> TA
ST
<br> RU
<br>
ICO
B
<br> 53
59
<br> 23
<br> HR
AN
<br> ICE
ŘE
<br> ŠE
NÉ
<br> HO
ÚZ
<br> EM
Í O
<br> BE
C C
<br> HO
CN
<br> ĚJ
OV
<br> ICE
~ 1
<br> 33
4,0
<br> 0 h
a
<br> ZM
ĚN
<br> A Z
AS
<br> TA
VĚ
<br> NÉ
HO
<br> ÚZ
EM
<br> Í D
LE
<br> ZM
ĚN
<br> Y č
<.> 2
<br> ÚP
CH
<br> OC
NĚ
<br> JO
VIC
<br> E
~ 2
<br>.16
ha
<br> ZA
ST
<br> AV
ITE
<br> LN
É P
<br> LO
CH
<br> Y D
LE
<br> ZM
ĚN
<br> Y č
<.> 2
<br> ÚP
CH
<br> OC
NĚ
<br> JO
VIC
<br> E Z2
<.> 1
<br> - Z
2.6
<br> ~
2,1
<br> 2 h
a
<br> AutoCAD SHX Text
DrahoticeDrahotice
<br> AutoCAD SHX Text
ChocnějoviceChocnějovice
<br> AutoCAD SHX Text
SoveniceSovenice
<br> AutoCAD SHX Text
KřivolačinaKřivolačina
<br> AutoCAD SHX Text
Horní MohelniceHorní Mohelnice
<br> AutoCAD SHX Text
ZS BVZS BV
<br> AutoCAD SHX Text
ZS BVZS BV
<br> AutoCAD SHX Text
BV DSBV DS
<br> AutoCAD SHX Text
NZL ZSNZL ZS
<br> AutoCAD SHX Text
NZL ZSNZL ZS
<br> AutoCAD SHX Text
Z2.5 BVZ2.5 BV
<br> AutoCAD SHX Text
BV NZSBV NZS
<br> AutoCAD SHX Text
Z2.2 BVZ2.2 BV
<br> AutoCAD SHX Text
NZL DSNZL DS
<br>
Listy a pohledy
Z2 V1 ZC

Načteno

edesky.cz/d/3135590

Meta

Územní plánování   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Pronájem   Volby   EIA   Stavby   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Pronájem   Volby   Územní plánování   EIA   Stavby   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chocnějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz