« Najít podobné dokumenty

Obec Nové Sedlo - MěÚ Žatec - Opatření obecné povahy při nedostatku vody Zakazuje odběr vody z vodního toku LIBOC, včetně všech přítoků od 10.7.2019 do 31.10.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nové Sedlo.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Soubor ke stáhnutí: scan(2019-7-12)0009.PDF, Typ: Adobe Portable Document Format, Velikost: 496.73 kB
: :!:,i“ 35910
<br> \m m ze ! 1lltlllll||1||1|||1||H|||||||11|||||||lll||11l1||||||1|||1||||||1||1
<br> šla 1 MUZAXOUGXMTS 5.4/Ž/IM3 __ "í,„,v & 1% Městsky urad Zatec L_____„ ___ĚStavebdí & vyvlastňovací úřad,životní prostředí Zivotní prostředí náměstí Svobody 1,438 01 Zatec Spis.zn.: MUZASK26946I2019KŽPfPf v Žatci dne 09.07.2019
<br> Č.j.: MUZA 27367/2019
<br> Pracoviště: třída Obránců míru č.p.295 Žatec Vyřizuje: XXX XXXXXXXXXX
<br> Tel.: XXX XXX XXX
<br> E—mail: pfeiferova©mesto—zatec.cz
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PŘI NEDOSTATKU VODY
<br> ( Veřejnou vyhláškou )
<br> Městský úřad Žatec,Stavební & vyvlastňovací úřad,Životní prostředí,obecní úřad s rozšířenou působností,jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení 5 104 odst.2 písmo) a ustanovení 5 106 odst.1 zákona č.2542001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"),a místně příslušný správní orgán podle ustanovení tj 10 a I 1 zákona č.500f2004 Sb <.>,(správní řád) ve znění pozdějších předpisů,posoudil skutečnosti,na které dne 04.07.2019 upozornil správce povodí,tj.?ovodí Ohře s.p <.>,Bezručova 4219,430 03 Chomutov 3,IČ 70889988 & dále ve veřejném zájmu
<br> s účinností od 10.července 2019 do 31.říina 2019
<br> podle ustanovení 5 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,(správní řád) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením & 109 odstl zákona č.254l2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> ZAKAZUJE ODBĚR
<br> povrchových vod (opatření při nedostatku vody) 2 vodního toku Liboc ngVT 101000761
<br> včetně všech přítoků a na všech příslušných vodních dílech umístěných na vodním toku Liboc včetně všech přítoků ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Zetec <.>
<br> Č.j.MUZA 273672019 str.2
<br> Jedná se 0 dále uvedené obce a jejich části : Vodní tok Liboc
<br> Lihočany - nečlení se na části
<br> Nově Sedlo - Břežany,Čínov,Chudeřín,Nové Sedlo,Sedčice,Žabokliky Čeradice - Čeradice,Kliěin,Větru...

Načteno

edesky.cz/d/3135554


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nové Sedlo      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz