« Najít podobné dokumenty

Obec Veselý Žďár - Výběrové řízení Lesy ČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Veselý Žďár.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení Lesy ČR
Lesy České republiky,s.p.Přemyslova 1106/19,Nový Hradec: Králové,500 08 Hradec Králové IČO: 42196451
<br> vyhlašují
<br> výběrové řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej nemovité věci
<br> v katastrálním území Veselý Žďár
<br> PODMÍNKY
<br> výběrového řízení
<br> S 196/16/155
<br> 1.1
<br> 2.1
<br> 2.2
<br> 2.3
<br> 2.4
<br> 3.1
<br> 3.2
<br> 3.3
<br> 3.4
<br> VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ podle ust.5 1780 odst.2 zákona č.8912012 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
<br>,Článek 1
<br> Učel výběrového řízení Podminky výběrového řízení (dále jen „podmínky“) stanovuji postup při výběru nejvýhodnější nabídky na uzavření kupní smlouvy.Výběrové řízení je prováděno formou výzvy k podání návrhů na uzavření smlouvy podle 9 1780 odst.2 zákona č.8912012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů,a následného výběru zájemce s nejvýhodnější nabídkou pro Lesy České republiky,s.p <.>
<br> Článek 2 Účastníci výběrového řízení Účastníky výběrového řízení jsou navrhovatel a zájemce o uzavření kupní smlouvy,jejímž předmětem je nemovitá věc ve vlastnictví České republiky,ke kterým má právo hospodařit Lesy Ceské republiky,s.p <.>,se sídlem Přemyslova 1106/19,Nový Hradec Králové,500 08 Hradec Králové,IČO: 42196451 <.>
<br> Navrhovatel:
<br> Lesy České republiky,s.p.<,>
<br> se sídlem Přemyslova 1106/19,Nový Hradec Králové,500 08 Hradec Králové,IČO: 42196451 (dále jen „navrhovatel“) <.>
<br> Zájemce:
<br> Zájemcem se stává osoba,která v souladu s podmínkami předloží nabídku na adresu uvedenou v odst.3.8 (dále jen „zájemce") a splňuje podmínky výběrového řízení <.>
<br> Zájemcem nesmí být osoby,které jsou na vyhlášení či organizaci výběrového řízení,jakkoliv účastny a osoby jim blízké <.>
<br> Výběrového řízení se mohou zúčastnit právnické nebo fyzické osoby starší 18 let,kteréjsou plně svéprávné <.>
<br> Článek 3 Vyhlášení výběrového řízení Vyhlášení výběrového řízení,včetně podmínek k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy,bude veřejně oznámeno na internetových stránkách: w
<br> Navrhov...

Načteno

edesky.cz/d/3135518

Meta

Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Veselý Žďár      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz