« Najít podobné dokumenty

Obec Huntířov - Veřejná vyhláška - stanovisko k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Huntířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - stanovisko k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí
Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem odbor životního prostředí a zemědělství
<br> Magistrát města Děčín Mírové nám.1175/5 405 38 Děčín žV
<br> Datum: 3.července 2019
<br> Spisová značka: KUUK/81495/2019/ZPZ Číslo jednací: KUUKJ'90938/2019íZPZ JED: 10935012019íKUUK Vyřizuieiiinke: Ing.Dagmar Hybšerová/WO Počet listů/příloh: 5f0
<br> etmoweko k vvnoonooení VLEVÚ Územním PLÁNU NA ŽtVQTNÍ enoetneoš
<br> podle 5 “109 zákona č.10012001 Sb <.>,o posuzování vživů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vtivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) <.>
<br> Název Územní plán Huntířov Umístění Ústecký kraj“,obec Huntířov Pořizovateí Magistrát města Děčín
<br> Mírové nám.3175/5,405 38 Děčín IV
<br> Zpracovatelé RNDr.XXXX XXXXXXXX (držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací & posudků ve smysšu 5 19 zákona,č.;.3473ÝIENV/16 ze dne 17.6.2016)
<br> — Zhotovitel části A: Vyhodnocení vlivů na životní prostředí
<br> RNDr.XXXXXXX XXXXX (osoba autorizovaná k provádění posouzení podte & XXi zákona č.114/1992 Sb <.>,vplatném znění,č.j.73459/ENV/14 ze dne 21.10.2014)
<br> — Zhotovitei části B: Vyhodnocení vlivů na tokelity soustavy Natura 2000
<br> Průběh posuzováni
<br> Návrh zadání Územoiho plánu Huntířov byt Krajskému úřadu Ústeckého kraje,odboru životního prostředí a zemědělství,předložen dne 8.11.2010.Při projednávání Návrhu zadání územního plánu Huntířov vydat zdejší úřad samostatné stanovisko dne 7.12.2010: č.j.4026/292/2016/SEA,JID: 183284-f2016/KUUK s výsledkem,že územní plán Huntířov je nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.Návrh zadání územního ptánu se týkal ploch pro
<br> Ústecký krat,Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem
<br> ic: 70592155 DlČ: (270392155 10: t92|>sva & ú.88273337010800
<br> Tel.: +420 475 857 111 un: Fax: +420 4 75 200 245 e-un'iaal
<br> strana 1 15
<br> bydlení,veřejná prostranství,občanské vybavení,rekreaci,sport,výrobu a ploch doprav...

Načteno

edesky.cz/d/3135481

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Huntířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz