« Najít podobné dokumenty

Obec Řehlovice - Výběrové řízení s aukcí na nemovitost

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řehlovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ke stažení zde
16511/U/2019-HMSU
Čj.: UZSVM/U/10732/2019-HMSU
<br>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Ústí nad Labem
<br>
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
<br>
čís.U/070/Fiš/2019 a jeho podmínkách
<br>
na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Řehlovice <.>
<br>
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“),jemuž podle § 9 zákona
č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“),přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem,podle
ustanovení § 21 a násl.vyhlášky č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření organizačních složek státu a
státních organizací s majetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,po splnění všech zákonných
podmínek <,>
<br> vyhlašuje dne 10.7.2019
<br> výběrové řízení s aukcí (dále též „VŘ“) na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České
republiky (dále jen „prodávaný majetek“) <.>
<br>
<br> I <.>
<br> Prodávaný majetek
<br>
 parcela č.st.269 o výměře 109 m2,zastavěná plocha a nádvoří
<br>
<br> v k.ú.Řehlovice,obec Řehlovice,vedený u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,Katastrální
pracoviště Ústí nad Labem a zapsaný na LV č.60000 <.>
<br>
II <.>
<br> Popis prodávaného majetku
<br>
Předmětné nemovité věci se nacházejí ve vesničce Habří,v blízkosti obce Řehlovice <.>
<br> Nedílnou součástí je stavba bez čp/če,jiná stavba,stavba stojí na pozemku p.č.st.269 <.>
Pozemek je zcela zastavěn stavbou.Jedná se o starou montovanou stavbu přibližně z roku
1978.Původně byla využívána jako bažantnice.Je cca 20 let nepoužívána <.>
<br> Stavba je nepodsklepená,jednopodlažní,se sedlovou střechou – krytina eternit,zatéká <.>
<br> Přístup na pozemek a ke stavbě je pouze přes soukromý pozemek fyzické osoby <.>
<br> Dle sdělení obce Řehlovice leží st.p.č.269 v zastavěném území a nepředpokládá se na něm
žádné využití v obecném zájmu <.>
Průkaz energetické náročnosti budovy bez čp/če,jiná stavba,která stojí na pozemku p.č.st...

Načteno

edesky.cz/d/3135355

Meta

Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řehlovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz