« Najít podobné dokumenty

Obec Měšice - Obec Měšice vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa Referent majetkové správy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Měšice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přihláška do veřejné výzvy.doc
Přihláška do veřejné výzvy
podle § 6 zák.č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů)
Na sjednaný druh práce: REFERENT MAJETKOVÉ SPRÁVY
Dle vyhlášení veřejné výzvy ze dne: 12.7.2019
Jméno,příjmení,titul
<br>
Datum a místo narození
<br>
Státní příslušnost
<br>
Místo trvalého pobytu
<br>
Adresa pro doručování
<br>
Číslo občanského průkazu
<br>
Telefon/e-mail
<br>
<br> 1.K přihlášce jsou připojeny následující doklady:
<br> 2.Strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
<br> 3.Originál výpisu z evidence Rejstříku trestů
<br> 4.Úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
5.Ostatní přílohy (vypsat)
V ……………………………………………….dne………………………….<.>
<br> …………………………………………………………………………………………
<br>
<br>
<br>
podpis uchazeče
Veřejná výzva referent správce majetku.pdf
OBEC MĚŠICE
HLAVNÍ 55,250 64 MĚŠICE
<br>
<br>
Tel.283 980 330 | www.mesice.cz | mesice@mesice.cz | č.účtu 2108366951/2700 | IČ 00240451 | DIČ CZ00240451
<br> ID datové schránky: md2bcts
<br>
<br>
<br> Obec Měšice vyhlašuje podle zák.č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků v aktuálním znění
<br> veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa
<br>
<br> REFERENT MAJETKOVÉ SPRÁVY
<br>
Místo výkonu práce: Obecní úřad Měšice; Hlavní 55/22,Měšice u Prahy
<br> Druh pracovního poměru: Plný úvazek (40 hodin týdně) na dobu neurčitou
<br> Začátek pracovního poměru: Od 1.11.2019 (případně dříve dle dohody)
<br> Náplň práce:
<br> Správa majetku obce (budovy,pozemky,inženýrské sítě)
<br>  zajišťování oprav,údržby,revize,pasporty majetku obce apod <.>
<br>  plánování a návrhy oprav majetku a investic do rozpočtu obce
<br>  zajišťování a zpracování cenových nabídek na plánované opravy a investice
<br>  příprava podkladu pro uzavírání smluv (věcná břemena,smlouvy o dílo,návrhy na vklad <,>
<br>  převod pozemků,vyhlášení záměru apod.)
<br>  pomoc s přípravou strategie dlouhodobě udržitelné údržby majetku obce
<br>  provozní zajištění odpadového hospodářství
<br> Provozní činnost v rámci obce
<br>  prioritizace a plánování práce zaměstnanců údržby
<br>  zajišťování správy sítí v majetku obce a vedení evidence včetně zajišťování vyjádření ostatních
správců sítí
<br>  dozor na stavbách obce
<br>  nájmy a pronájmy majetku obce
<br> Veřejné zakázky malého rozsahu
<br>  příprava,zadávání a kontrola veřejných zakázek malého rozsahu
<br>  podklady pro výběrové řízení
<br>  zabezpečení výzev
<br>  zpracování podkladů při hodnocení výběrových řízení
<br>
Platové zařazení: 10.platová třída dle nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>
<br> Podmínky,které musí zájemce splnit:
<br>  minimálně bakalářské vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné
<br>  úředníkem se může stát fyzická osoba,která je státním občanem České republiky,případě fyzická osoba <,>
která je cizím st...

Načteno

edesky.cz/d/3135320

Meta

Veřejná zakázka   Nabídka zaměstnání   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Měšice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz