« Najít podobné dokumenty

Obec Slavkov - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Slavkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.pdf
*KUMSX024V121*
<br>
<br>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
<br>
<br>
Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
<br>
<br> Zavedli jsme systém řízení kvality
a systém environmentálního řízení
a auditu
<br>
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č.účtu: 1650676349/0800 www.msk.cz
<br>
Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky dle
§ 56 zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění
pozdějších předpisů
<br> Krajský úřad Moravskoslezského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“)
jako věcně a místně příslušný správní úřad podle § 29 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské
zřízení),ve znění pozdějších předpisů a podle a 77a odst.5 písm.h) zákona č.114/1992 Sb.o ochraně přírody
a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“),obdržel dne 7.5.2019
žádost právnické osoby Muzeum regionu Valašsko,příspěvková organizace,IČO 00098574,se sídlem
Horní náměstí 2,75501 Vsetín (dále „žadatel“),ve věci povolení výjimky dle § 56 odst.1 a odst.2 písm <.>
d) zákona o ochraně přírody a krajiny v souladu s § 16 odst.6 vyhlášky,ze základních podmínek
ochrany a zákazů vymezených v § 50 odst.2 zákona o ochraně přírody a krajiny,a to konkrétně ze zákazů:
držet,manipulovat a dopravovat kadávery jedinců a získávat,držet a převážet vzorky ze živých a mrtvých
jedinců (např.vzorky svalové tkáně,krve,bukální stěry,spermie,vajíčka,trus,vytržené peří nebo chlupy <,>
embrya živočichů,zbytky blan z vajíček,svlečky či obsah žaludku) zvláště chráněných živočichů
(dále též „ZCHD“),zařazených v příloze č.III.vyhlášky Ministerstva životního prostředí ČR
č.395/1992 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny,do kategorie
kriticky,silně ohrožených a ohrožených druhů,na území Moravskoslezského kraje,mimo území velkoplošných
zvláště chráněných území,v souvislosti s realizací záměru vybudov...

Načteno

edesky.cz/d/3135313

Meta

Veřejná vyhláška   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Slavkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz